Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 29 maart 2017

KPC Groep: Coaching en persoonlijk leiderschap

Coaching en persoonlijk leiderschap
Er is in het onderwijs 'honger' naar ruimte en zelfreflectie. Dit constateert Ineke Naber. Ze coacht leidinggevenden in het primair onderwijs over vragen rondom persoonlijk leiderschap. "Vertragen en verbinden kan tijdwinst opleveren."
Lees verder

Praktijkcollege Tilburg: ambities én daadkracht
Praktijkcollege Tilburg heeft haar koers bepaald voor de komende jaren. Kernpunten hiervan zijn: herkenbare leerlijnen en uitstroomprofielen, een stevigere plek voor de praktijkvakken, leerlingen meer eigenaar maken van hun loopbaantraject.
Lees verder

'Leerlingen meer eigen keuzes laten maken'
Het Raayland College is een grote scholengemeenschap in Venray die ook praktijkonderwijs biedt. Centraal thema is 'meer maatwerk in onderwijs'. Het praktijkonderwijs pakte de handschoen energiek op en is volop in vernieuwing. "We mogen trots zijn op wat het team in een kort tijdsbestek heeft gerealiseerd."
Lees verder

Concentratieproblemen mogelijk gevolg van slaapgebrek

Concentratieproblemen mogelijk gevolg van slaapgebrek
Lees verder

Scholieren ingezet om personeelstekort in ouderzorg op te vangen
Lees verder

Amsterdamse hbo-studenten helpen bij invullen belastingaangifte
Lees verder

'Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen'
Lees verder

Koning bezoekt Talentfabriek010 in Rotterdam
Lees verder

LECSO: Trainingsbijeenkomsten onderwijs en onderzoek

Trainingsbijeenkomsten onderwijs en onderzoek
Vanuit het gezamenlijke onderzoeksdomein ‘gedrag’ van onderzoeksconsortium PI7 en LECSO, organiseren we trainingsbijeenkomsten voor vertegenwoordigers van scholen van LECSO. De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden op 28e maart. Op deze eerste bijeenkomst sprak dr. Paul Delnooz over de ‘Creatieve Actie Methode’ en prof. Dolf van Veen over de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs bij innovatie. Op de 6e april ver
Lees verder

Doorontwikkeling doelgroepenmodel
Het door een aantal schoolbesturen speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel, omarmd door LECSO en breed gepresenteerd op onze regio-bijeenkomsten, vindt steeds meer weerklank. Met name het helder in beeld brengen van de leerling op basis van z’n werkelijke ondersteuningsbehoefte op grond van een aantal heldere criteria, helpt op meerder vlakken. Samen met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden wordt het model nu verder ont
Lees verder

AVS: Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren

Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren
Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding....
Lees verder

Vernieuwde versie instrument overgangsregeling wet schooltijden
Met de publicatie van de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018, gepubliceerd in Staatscourant nr. 17224 van 28 maart 2017, is ook een vernieuwde versie van het Instrument overgangsregeling wet...
Lees verder

Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker ,heeft op 28 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018...
Lees verder

Design Academy Eindhoven: All Hail Hella

All Hail Hella
Former DAE student Hella Jongerius has received the Sikkens Award 2017 for her extensive research into colour   Previous winners of this prestigious prize, which is sponsored by the...
Lees verder

Alumni Hella Jongerius wins Sikkens Award
Former DAE student Hella Jongerius has received the Sikkens Award 2017 for her extensive research into colour   Previous winners of this prestigious prize, which is sponsored by the...
Lees verder

Marcin Rusak at Maison & Objet
By Gabrielle Kennedy Former Design Academy Eindhoven student Marcin Rusak was nominated by Man and Well-Being department head Ilse Crawford as a Rising Talent at this year's Maison & Objet...
Lees verder

Vrouwen laten financiële sector als werkgever links liggen

Vrouwen laten financiële sector als werkgever links liggen
Lees verder

Directeur politieacademie teruggefloten wegens bijverdiensten
Lees verder

31 ideeën om kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren
Lees verder

Wereldkampioenschap econometrie in Amsterdam
Lees verder

Limburg benoemt Karin Straus als ambassadeur Euregionaal Onderwijs
Lees verder

Science Guide: Elsevier remt Open Access in contract

Elsevier remt Open Access in contract
Op de dag van de hoorzitting tussen Elsevier en de universiteiten over de openbaarmaking van hun contracten heeft ScienceGuide de hand weten te leggen op de overeenkomst. In de afspraken tussen partijen lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg naar Open Access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.
Lees verder

De precaire positie van de promovendus
Aan de universiteit Gent is de strijd om het rectoraat losgebarsten. Kandidaten Rik van de Walle en Mieke van Herreweghe willen aandacht voor de carrièrekansen van jonge onderzoekers.
Lees verder

Wetenschap de vrije loop laten
Acht jaar NWO maakte de fysicus naar eigen zeggen een mildere man maar toch kan de oud-voorzitter Jos Engelen nog erg scherp zijn in zijn uitspraken. De omvorming van NWO was te ambtelijk en de investeringen in wetenschap te mager.
Lees verder

Aanbevolen

de digitale knipselkrant