Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 17 augustus 2018

Onderwijstalenten: Vereenvoudiging bekostiging VO in de maak

Vereenvoudiging bekostiging VO in de maak
In een brief aan de Kamer schetst minister Slob het wetstraject voor een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. Het gepresenteerde model is in lijn met de door de VO-raad geformuleerde uitgangspunten. Met de Kamerbrief heeft OCW een instrument beschikbaar gesteld waarin besturen de indicatieve herverdeeleffecten van de...
Lees verder

Arnhemse school Guido krijgt ton subsidie voor burgerschapsvorming en loopbaanorientatie
Zo'n 13.000 jongeren gaan na de zomer aan de slag in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Zo ook leerlingen van GSG Guido in Arnhem. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen onder schooltijd ervaring en vaardigheden opdoen in het kader van beroepsoriëntatie en burgerschapsvorming. Er is veel keuze. Jongeren kunnen aan de...
Lees verder

Arbeidsmarktramingen onderwijs
Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief geschikte leraren zijn. Hoe ziet dat eruit voor het nieuwe schoolseizoen en de komende jaren? De website Lerarentekortisnu.nl laat zien dat er na de zomervakantie een groot tekort aan basisschoolleerkrachten is: 212 volgens de stand per 17 augustus...
Lees verder

Ollongren: student, let goed op je huurprijs

Ollongren: student, let goed op je huurprijs
Lees verder

Colleges volgen onder de (Noorder)zon
Lees verder

RUG onderzoekt invloed alcohol op spreekvaardigheid tijdens Lowlands
Lees verder

Rechter beslist: British School mag uitbreiden
Lees verder

Nieuwe organisatoren voor Week van het Jonge Kind
Lees verder

AVS: Verdubbeling scholen voor 10- tot 14-jarigen

Verdubbeling scholen voor 10- tot 14-jarigen
Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot op...
Lees verder

CAO VO 2018-2019 beschikbaar
De teksten van de CAO VO 2018-2019 zijn beschikbaar. De teksten (hieronder te downloaden) zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de VO-raad en onderwijsvakbonden op 12 juni...
Lees verder

Kabinetsreactie op rapport Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs
Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de...
Lees verder

Onderwijstalenten: Invaller mag vaker invallen voor zieke collega in primair onderwijs

Invaller mag vaker invallen voor zieke collega in primair onderwijs
Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vooruitlopend op een wetswijziging een verzoek van de werkgevers en werknemers hiervoor positief beoordeeld. Sinds de invoering van de...
Lees verder

Voorzitter Verus wordt wethouder Almere
In de vakantietijd werd bekend dat Loes Ypma, voorzitter Verus, benoemd is als wethouder van de gemeente Almere. Dit betekent dat Loes Ypma haar taak als bestuursvoorzitter van Verus heeft neerlegd. Deze beweging van de bestuurder kwam voor de Raad van Toezicht van Verus heel onverwacht. Verus betreurt het dat Loes...
Lees verder

Magister had beveiligingslek
Een beveiligingsprobleem bij schoolsoftware Magister maakte het jarenlang mogelijk om e-mails van en naar leerlingen te onderscheppen volgens Nu.nl. Het lek, dat door beveiligingsonderzoeker Bram Matthys ontdekt werd, is inmiddels gedicht door leverancier Iddink. De software van Magister wordt gebruikt door meer dan vijfhonderd scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Hiermee...
Lees verder

Grote brand in schoolgebouw Boxmeer

Grote brand in schoolgebouw Boxmeer
Lees verder

Studentenvereniging Delft stuurt lid weg na filmen op damestoilet
Lees verder

Utrecht uit top 50 universiteitenranglijst
Lees verder

Sjoemelende adjunct-directeur De Rooi Pannen spant kort geding aan
Lees verder

Marit (20) is Ambassadeur van de Techniek
Lees verder

‘Wat wij willen is een boek dat ons raakt’

'Wat wij willen is een boek dat ons raakt'
JURYTRAJECT − Met 880 juryleden is De Inktaap de grootste literaire jury van Nederland. In dit  ambitieuze leesbevorderingsproject oordelen jongeren tussen vijftien en achttien jaar over de keuzes van literaire jury's. Uit drie prijswinnaars kiezen ze hun eigen favoriet; tijdens de slotdag kruisen ze hun degens.
Lees verder

Samen lezen onder de loep op IGEL
Verhalen helpen mensen uit sociaal isolement Wetenschappers die onderzoeken hoe we literatuur lezen verzamelen zich eens in de twee jaar op de IGEL-conferentie. Niels Bakker, onderzoeksmedewerker van Stichting Lezen, brengt verslag uit.
Lees verder

Leraar 24: De kracht van het thuisfront

De kracht van het thuisfront

Ook in het mbo dragen betrokken ouders bij aan het studiesucces van hun kinderen. Hoe kunnen de school en de mbo-leraar zorgen voor een optimale ouderbetrokkenheid?

The post De kracht van het thuisfront appeared first on Leraar24.

Lees verder

Mbo-docent een vak apart: opleiding leraar beroepsonderwijs

De afstudeerrichting Leraar beroepsonderwijs op de tweedegraads lerarenopleiding is specifiek ontwikkeld voor het mbo.

The post Mbo-docent een vak apart: opleiding leraar beroepsonderwijs appeared first on Leraar24.

Lees verder

Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma

Een aantal vso-leerlingen van het Odyzee College volgt al praktijkvakken op de Pontes Scholengroep, een reguliere vmbo. Deze samenwerking biedt leerlingen de kans op een volledig vmbo-diploma in plaats van deelcertificaten. Onderwijs waarbij een vso-leerling een deel van het onderwijs op een andere school volgt noemt men symbiose onderwijs. Deze onderwijsvorm biedt veel voordelen in het kader van passend onderwijs.

The post Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma appeared first on Leraar24.

Lees verder