Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 18 juni 2018

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0
Lees verder

Doorstroom naar masters belangrijk voor hbo'ers
Lees verder

'Kennis van jongeren over de Tweede Wereldoorlog is matig'

'Kennis van jongeren over de Tweede Wereldoorlog is matig'
Lees verder

Techniekpact: Nijpend tekort technisch personeel maakt versnelling nodig
Lees verder

Inzending voor Gouden Guppy geopend
Lees verder

Fontys en Windesheim organiseren 8 en 9 november 10e SWPBS conferentie
Lees verder

Prinses Margriet bezoekt onderzoeksinstituut RRD
Lees verder

AVS: Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018

Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018
Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid over het huidige schooljaar aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de...
Lees verder

Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd
Vanaf 1 augustus 2018 verandert de werkwijze voor het indienen en het verkrijgen van instemming voor tijdelijke afwijking van onderwijstijd in het po, so en vo. De nieuwe beleidsregel is gemaakt naar...
Lees verder

Aanpassing salarisniveau directiefuncties po
In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor...
Lees verder

Rijksuniversiteit Groningen: Gerrit Voerman: 'Politieke partijen minder geporteerd van een al te onafhankelijk en kri...

Gerrit Voerman: 'Politieke partijen minder geporteerd van een al te onafhankelijk en kritisch bureau'

Toenemende partijdiscipline en lagere budgetten hollen de onafhankelijkheid en de eigenzinnigheid van de politieke wetenschappelijke bureaus uit. Dat gaat ten koste van het interne debat binnen politieke partijen en van de ideeënvorming in de politiek. Hoogleraar Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen is één van de politicologen en (oud-)voorzitters van de wetenschappelijke bureaus ddie dit signaleren in de Volkskrant.

Lees verder

Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk

Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel

Lees verder

MBA students from Cyprus at UGBS last week for training and company visits

The University of Groningen Business School welcomes 22 MBA students from the University of Cyprus this week (June 11 - 15) to provide a training in the fields of International Marketing & Global Markets. The programme is designed by course coordinator dr. Liane Voerman and focuses on expanding the theoretical principles of marketing to an international and global context. Together with prof.dr. Peter Leeflang and dr. Kilian McCarthy, the MBA students focus on the following topics: international marketing strategy & branding, the international marketing mix, and global markets.

Lees verder

Can sound be used as a weapon?

Can sound be used as a weapon?

Lees verder

Steeds meer studenten nemen een tussenjaar voordat ze aan de studie gaan

Steeds meer studenten nemen een tussenjaar voordat ze aan de studie gaan
Lees verder

Schoolbesturen moeten gegevens blijven verstrekken voor Lerarenregister
Lees verder

Van BoekStartbaby tot Leesbeest op school: Inspiratiedag 2018
Lees verder

I-coach kan ict-bekwaamheid mbo-docenten vergroten
Lees verder

Onderzoek naar vroegtijdig signaleren van depressie bij kinderen
Lees verder

AVS: Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie...
Lees verder

Waardering 'Goed' nodig voor deelname aan traject Excellente Scholen 2019
In verband met de wijzigingen in het toezicht moeten scholen die in 2019 in aanmerking willen komen voor het predicaat Excellent, eerst beschikken over de waardering Goed van de inspectie. Een...
Lees verder

Betere prestaties met minder les?
Excellente leerlingen die de keuze krijgen om in plaats van het volgen van bepaalde lesuren zelfstandig te werken aan projecten die ze zelf hebben gekozen, scoren hogere cijfers op de middelbare...
Lees verder

Nederland is drie nieuwe voorleeskampioenen rijker in 2018

Nederland is drie nieuwe voorleeskampioenen rijker in 2018
Graag feliciteert Stichting Lezen drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen in 2018. Dat zijn: Sarah van Pruissen uit Zwolle, Isa Hazelaar uit Sneek en Stan Thielen uit Tilburg.
Lees verder

Graag feliciteren we drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen
Graag feliciteert Stichting Lezen drie nieuwe Nederlandse voorleeskampioenen in 2018. Dat zijn: Sarah van Pruissen uit Zwolle, Isa Hazelaar uit Sneek en Stan Thielen uit Tilburg.
Lees verder