Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 19 april 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

Kamerbrief kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat journalisten aangifte moeten doen
Minister Slob beantwoordt de vragen over het bericht dat journalisten aangifte moeten doen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Amerikaanse immigratiedienst bouwde database van journalisten'
Minister Slob beantwoordt de vragen over het bericht 'Amerikaanse immigratiedienst bouwde database van journalisten'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over meldingen van bedreiging door journalisten
Minister Slob beantwoordt de vragen over meldingen van bedreiging door journalisten.
Lees verder

Kamerbrief reactie op verzoek commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over NRC-artikel Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het NRC-artikel Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in.
Lees verder

Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs
Minister Slob informeert de Tweede Kamer de acties die hij inzet voor de over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over tussenevaluatie experimenten en flexibilisering hbo
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de tussenevaluatie experimenten in het hoger onderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief rapport 'Centrale thema's in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1'
Aanbiedingsbrief van minister Slob over het rapport 'Centrale thema's in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1'.
Lees verder

Kamerbrief met kaders voor SLO en stichting Cito
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief met de kaders voor de jaren 2020 en 2021 voor de werkzaamheden van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling (stichting Cito).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over hogescholen die stoppen met Nationale Studentenenquête
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Tielen (VVD). De vragen gaan over hogescholen die stoppen met de Nationale Studentenenquête.
Lees verder

LECSO: Jongeren met chronische aandoening ervaren soms weinig steun van school

Jongeren met chronische aandoening ervaren soms weinig steun van school
Nederland telt niet 700.000 maar 1,3 miljoen kinderen en jongeren met een chronische aandoening als astma, adhd of angst- en stemmingsstoornis. Het Verwey-Jonker instituut heeft voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoeveel kinderen en jongeren een chronische aandoening hebben. Voorheen was kennis hierover enkel gebaseerd op een schatting. Dit melden NOS en NU.nl. Een op de vier kinderen en jongeren tot en met 25 jaar heeft een chronische aandoen
Lees verder

Van vso naar Beschut Werk in regio Noordoost-Brabant
Sommige leerlingen hebben bij schoolverlaten arbeidsvermogen, maar hebben dermate veel begeleiding of aanpassing op de werkvloer nodig om ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen. Waar, voor de komst van de Participatiewet, deze doelgroep bijna als vanzelfsprekend uitstroomde naar een vorm van dagbesteding, stellen wij onszelf nu ten doel dat ook deze leerlingen geld kunnen gaan verdienen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor deze doelgroep d
Lees verder

LECSO: Aangepaste tarieven tijdelijke plaatsing van leerling in vso

Aangepaste tarieven tijdelijke plaatsing van leerling in vso
Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal drie maanden (13 weken). Dit kan aan de orde zijn bij b.v. een crisis- of observatieplaats of bij opname in een instelling. Hierbij gaat het om leerlingen die worden opgenomen in een open instelling zoals een revalidatiecentrum, een instelling voor jeugdzorg(plus) o
Lees verder

Entreeopleiding in doelgroepenmodel
De inspectie informeerde ons over het feit dat er scholen zijn die, bij het gebruik van het doelgroepenmodel (v)so, de entreeopleiding onder het uitstroomprofiel arbeid scharen. Dat is niet correct. De entreeopleiding valt onder het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. We verwijzen naar de correcte weergave op de site van het Doelgroepenmodel. Klik op Landelijk model doelgroepen vso (rechts op de pagina). Deze tabel is ook als bijlage bijgevoegd.
Lees verder

FvOv: Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de oprichting van een mbo-studentenfonds. Uit dit fonds kunnen mbo-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als … Lees verder

Het bericht Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder

LAKS introduceert medezeggenschapsspel

Om leerlingen voor de medezeggenschapsraad te interesseren, introduceert het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) Schoolgebouwd, een laagdrempelig rollenspel dat nu voor alle scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar is. Van het project Versterking medezeggenschap kreeg de leerlingenorganisatie de middelen om het … Lees verder

Het bericht LAKS introduceert medezeggenschapsspel verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder

Maak uw leerlingen enthousiast voor het leraarschap met Helden voor de Klas

Meer studie- en masterkiezers die voor het vak leraar gaan en zich inschrijven voor een lerarenopleiding, dat is het streven van de studiekeuzecampagne Helden voor de klas. Want het onderwijs heeft meer helden voor de klas nodig! Ook uw school … Lees verder

Het bericht Maak uw leerlingen enthousiast voor het leraarschap met Helden voor de Klas verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder

OCW: Oudste zeevarende schip gevonden – hout uit 1536

Oudste zeevarende schip gevonden – hout uit 1536
Onderzoekers hebben een Nederlands scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw gevonden. Dit is de oudste vondst van een zeevarend schip in Nederlandse wateren ooit. Het wrak is gevonden bij het ruimen van zeecontainers, die overboord sloegen van de MSC Zoe in de nieuwjaarsnacht.
Lees verder

Goed onderwijs door duidelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid
Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Toch staat het onderwijs onder druk als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt, sociale scheidslijnen in de...
Lees verder

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds
De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de oprichting van een mbo-studentenfonds. Uit dit fonds kunnen mbo-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als ze geen...
Lees verder

LKCA: Regeling Immaterieel erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie open

Regeling Immaterieel erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie open
Vanaf 1 april kun je een aanvraag doen bij de subsidieregeling Immaterieel erfgoed. Met deze regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed.
Lees verder

Raad voor Cultuur: 'Cultuureducatie en -participatie hoger op nationale agenda'
Gister verscheen het advies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van de Raad voor Cultuur. In het advies heeft de Raad volop aandacht voor het belang van cultuur op school en in de vrije tijd. Dit ziet de Raad als belangrijke voorwaarde voor een inclusief cultuurbeleid waarbij cultuur voor...
Lees verder

Conferentie Arts loves Sciences
Het lectorenplatform OKWT organiseert op 24 mei de conferentie Arts loves Sciences over crossovers tussen kunst, onderwijs, wetenschap en technologie.
Lees verder

Conceptopbrengsten Curriculum.nu vanaf 7 mei beschikbaar
Alle ontwikkelteams van Curriculum.nu publiceren maandag 7 mei hun conceptopbrengsten. Die opbrengsten worden gevormd door de uitgewerkte bouwstenen van kennis en vaardigheden voor het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf half mei tot en met 11 augustus kan iedereen weer input leveren.
Lees verder

Cultuur@CruyffCourts van start
Op 16 april 2019 was de feestelijke aftrap van de Cultuur@CruyffCourts op Cruyff Court Eljero Elia Veld in Den Haag, met minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven en wethouder Richard de Mos.
Lees verder

Mediawijsheid voor docenten en studenten
Mbo-studenten zijn ervaren mediagebruikers, maar niet vanzelfsprekend mediawijs. In Profiel een artikel over de taak van docenten.
Lees verder

Banen, onderwijs en zorg centraal bij werkbezoek Rutte aan Zeeland

Banen, onderwijs en zorg centraal bij werkbezoek Rutte aan Zeeland
Minister-president Rutte brengt woensdag 24 april een bezoek aan Zeeland. Hij ontmoet onder meer ondernemers, leraren, verpleegkundigen en bewoners met wie hij spreekt over de toekomst van de provincie. Het kabinet investeert samen met de regio 70 miljoen euro om ervoor te zorgen dat het in Zeeland...
Lees verder

Winnaars Junior Speaking Contest 2019 bekend
Mila Mabelis van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en Margriet van der Kaaij van Het College Weert zijn de winnaars van de Junior Speaking Contest 2019. Dit meldt Nuffic.
Lees verder

Dag tegen Pesten: 'Pesters zitten er vaak niet op te wachten om te pesten'
Vandaag, 19 april, is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Het stoppen en voorkomen van pestgedrag is iets wat elke dag aandacht vraagt, maar het is goed om op deze dag bewust stil te staan bij pesten en de gevolgen ervan.
Lees verder

Politie adviseert sluiting school om verwachte rellen rondom examenfeest
Het Amstelveen College heeft vandaag de deuren gesloten in overleg met de politie. De school is bang voor rellen tijdens het eindexamenfeest. Het bestuur had diverse signalen gekregen dat leerlingen de jaarlijkse examenstunt ernstig wilden verstoren. Dit melden Het Parool en NU.nl.
Lees verder

Drie nieuwe Faces of Science geven inkijkje in leven als wetenschapper
Drie nieuwe onderzoekers starten met hun blog voor Faces of Science. Dit zijn Lucas van der Deijl, Sophie Hermans en Leanne Jansen. Deze nieuwe Faces geven hiermee een inkijkje in hun leven als wetenschapper. Dit meldt KNAW.
Lees verder

Nieuwe literatuurstudie naar toekomstbestendigheid eindexamens
Hoe toekomstbestendig is het examen? Er zijn goede argumenten voor het handhaven van het huidige examen. Tegelijkertijd dringen critici aan op aanpassingen. In een nieuwe literatuurstudie gaan vijf onderzoekers in op de argumenten voor en tegen het huidige examen. Dit meldt NRO.
Lees verder