Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 15 november 2018

AOb: Flashback: ‘Kom op Nicky, niet steeds gaan huilen’

Flashback: 'Kom op Nicky, niet steeds gaan huilen'
Lees verder

De hogeschoolbibliotheek gaat op zijn kop
Lees verder

Schoolbesturen vo en mbo willen platform 'rekenen'
Lees verder

KNAW: Descartes-Huygensprijs voor kunstonderzoeker en literatuurwetenschapper

Descartes-Huygensprijs voor kunstonderzoeker en literatuurwetenschapper
De Franse kunstonderzoeker Marine Cotte en de in Nederland werkzame literatuurwetenschapper Katell Lavéant winnen de Descartes-Huygensprijs 2018.
Lees verder

Derde ronde Onderzoeksfonds KNAW-instituten toegekend
In de derde ronde van het Onderzoeksfonds KNAW-instituten hebben drie nieuwe onderzoeksvoorstellen een beurs ontvangen. Het gaat om een historisch onderzoek naar sociale mobiliteit van joodse...
Lees verder

Nieuwe driejarige pabo-variant: Research & Design in het onderwijs

Nieuwe driejarige pabo-variant: Research & Design in het onderwijs
Lees verder

NWO-Athenaprijs 2018 dit jaar voor twee excellente vrouwelijke chemici
Lees verder

Lezing over creatief vermogen in het basisonderwijs in onderwijsmuseum
Lees verder

Amsterdam investeert in onderwijshuisvesting
Lees verder

25 procent van 14-jarigen negeert oproep voor inenting meningokokken
Lees verder

Jonge talenten gehuldigd met ScienceMakers Award 2018

Jonge talenten gehuldigd met ScienceMakers Award 2018
Lees verder

Nieuwe tas
Lees verder

'Leraren moeten voortouw krijgen in organisatie professionele ontwikkeling'
Lees verder

Geen uitspraak Raad van State in hoger beroep kinderopvang over stint
Lees verder

'Ondernemende mbo-studenten presteren beter op school en stage'
Lees verder

Radboud Universiteit: De onmogelijke opgave die Brexit heet

De onmogelijke opgave die Brexit heet
Wat betekent de Brexit voor de status van Britse burgers in Europa, en voor de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk? Zóveel dat je er voorlopig beter niet aan kunt beginnen, zegt Radboud-jurist Carolus Grütters. Hij schreef mee aan een adviesrapport aan het Europees Parlement, Brexit and Migration.
Lees verder

Nieuw tijdschrift laat zien hoe actueel geschiedenis is
Wat heeft het verleden te zeggen over de uitdagingen van vandaag? Een nieuw tijdschrift trekt op wetenschappelijk verantwoorde wijze lessen uit de geschiedenis. 'Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden.'
Lees verder

Keuzegids 2019: Radboud opnieuw beste brede, klassieke universiteit
Na een jaartje de een-na-beste te zijn geweest, is de Radboud Universiteit opnieuw de beste brede, klassieke universiteit van Nederland volgens de Keuzegids Universiteiten.
Lees verder

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen berichtgeving over een alarmerende daling van studentenaantallen voor Ned...

Beantwoording Kamervragen berichtgeving over een alarmerende daling van studentenaantallen voor Nederlandse Taal en Cultuur
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over berichtgeving over een alarmerende daling van studentenaantallen voor de Nederlandse taal en Cultuur.
Lees verder

Kamerbrief met de geannoteerde agenda Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) 26 en 27 november 2018
Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda OJCS-Raad 26 en 27 november 2018. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief advies Verkenning Leraren
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het briefadvies 'Verkenning Leraren', van Alexander Rinnooy Kan. Het gaat om een verkenning naar de mogelijkheden van professionalisering en beroepsgroep-representatie onder leraren. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag inzake herijking bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag in verband met herijking bekostiging basisscholen in Caribisch Nederland
Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief over financiering vwo-opleiding via vavo
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een brief over problemen rond de financiering van een vwo-opleiding via het voortgezet volwassenonderwijs (vavo). De brief was gestuurd aan de Tweede Kamer; de Tweede Kamer had de minister gevraagd om een reactie.
Lees verder

Kamerbrief over vertrouwelijkheid ruimtebrief
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer waarom de zogeheten ruimtebrief vertrouwelijk is. In de ruimtebrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat hoeveel het kabinet bijdraagt in de stijging van de arbeidskosten van alle overheidssectoren.
Lees verder

Aanbieding afschrift brief over Concessiebeleidsplan RPO 2017-2025
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op het Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Regionale Publieke Omroep (RPO).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief over ingebrekestelling voor vertraagde behandeling aanvraag studiefinanciering studie buitenland
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de een brief aan DUO die de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ontvangen. De brief betreft een ingebrekestelling voor een vertraagde behandeling van een studiefinancieringsaanvraag voor een studie in het buitenland.
Lees verder

Kamervragen over verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) over verschillen in schooladviezen tussen inkomensgroepen.
Lees verder