Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 27 mei 2018

Ziezon: Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
Op 15 mei jl. heeft het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz een nieuwe zorgstandaard SOLK ontwikkeld. De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een [...]
Lees verder

Onderzoek Onderwijs: Wow! Wij spelen wiskunde!

Wow! Wij spelen wiskunde!
Originally posted on Kleutergewijs:
"Kijk," zegt Leentje, "de maan heeft kromme lijnen en ik heb ze mooi gemaakt!" "Vertel eens?" "Ik heb gewisseld met edelstenen en gewone stenen." "Hoe gewisseld?" "Eerst een edelsteen en dan een gewone steen en dan een edelsteen en dan zo …" Ze wijst tikkend de volgende stenen op de lijnen…
Lees verder

Onderwijsinspectie zaait paniek
Rineke van Daalen Net als vorig jaar is De Staat van het Onderwijs voorpaginanieuws. De cijferlijst voor 2017 valt wel mee: 'Nederlandse leerlingen ronden gemiddeld goedopgeleid hun schoolloopbaan af, leerlingen met een diploma op mbo, hbo of universitair niveau vinden snel een baan op hun eigen niveau, en vergeleken met andere landen is er een […]
Lees verder

Meet je met je examen wel wat je wil meten?
We zijn eind mei en in onderwijs is het nu echt wel stilaan de tijd van summatief evalueren, wat vaak de vorm van examens aanneemt. Een tweet van Casper kwam echter te laat voor mijn eigen examen over evalueren. Mijn collega's en ik dienden onze examens maandag al in. Maar het is een te mooi […]
Lees verder

Wordt het ingehouden loon bij de onderwijsstaking eerlijk berekend?
  Sinds de oprichting van PO in actie en later het PO-front is er veel gebeurd. Het begon met een prikactie van een uur op 27 juni 2017. Dit mondde later uit in de eerste echte staking op 5 oktober. Vakbondslid of niet, voor de uitbetaling van het salaris hadden beide acties nauwelijks tot geen […]
Lees verder

NRO: Deel anti-pestprogramma's effectief
Dick vroeg me dit hier ook te plaatsen. Het is een beetje een glas half vol/half leeg verhaal. In de media zag ik vooral de half leeg versie, het NRO koos eerder voor de half vol versie in hun persbericht: Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school […]
Lees verder

Kleutergewijs: Wow! Wij spelen wiskunde!

Wow! Wij spelen wiskunde!
Lees verder

De startende leraar: samen vleugels geven!
Lees verder

Het is heel wat complexer om in een graadsklas de ontwikkeling van kleuters te stimuleren
Lees verder

vrijdag 25 mei 2018

FvOv: Vakbonden niet welkom bij ronde tafel – pensioenactie buiten Tweede Kamer

Vakbonden niet welkom bij ronde tafel – pensioenactie buiten Tweede Kamer
Strenge Nederlandse rekenregels voor pensioenen verhinderen al 10 jaar dat uitkeringen en aanspraken meegroeien met de stijging van prijzen en lonen. De vakbonden FNV, VCP en CNV vragen daarom al een hele tijd om een kritische evaluatie door de Tweede … Lees verder
Lees verder

Webinar Professioneel statuut voor VO op 5 juni 2018
Wil je (meer) invloed op je eigen werk en weten hoe een professioneel statuut kan helpen? Doe dan mee aan de Webinar op dinsdag 5 juni 2018 van 20.30 – 21.30 uur. Tijdens het interactieve webinar vertellen leraren van het … Lees verder
Lees verder

Berichten van Voion over de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs
Voion laat periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. Dit jaar is er gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart … Lees verder
Lees verder

Universiteit Twente: Eerste editie summer camp ‘inspire-u’ voor scholieren van start

Eerste editie summer camp 'inspire-u' voor scholieren van start
Van 12 tot en met 17 augustus 2018 vindt het eerste internationale summer camp voor scholieren (4-6 VWO) plaats aan de Universiteit Twente onder de titel 'InspireU'. 'InspireU' is een afgeleide van CuriousU, de internationale Summerschool die in dezelfde week plaats heeft maar gericht is op bachelor en master studenten.
Lees verder

'Meer ruimte nodig voor spelen en gekke dingen'
Competitie in het verwerven van onderzoeksgeld is prima, maar de keuze valt vrijwel altijd op 'mainstream'. Dat staat échte innovatie in de weg, betoogt prof Miko Elwenspoek in zijn afscheidsrede aan de Universiteit Twente, op 24 mei.
Lees verder

Opvolgen adviezen rond veilig slapen ter preventie van wiegendood kan beter
Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op. Dat blijkt uit de Peiling Veilig Slapen, waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd. Het niet opvolgen van de adviezen rondom bijvoorbeeld een veilige slaaphouding of een veilige slaapomgeving vergroot het risico op wiegendood. Dit is het plotseling en onverwacht overlijden zonder dat daarvoor na uitgebreid onderzoek een verklaring voor te vinden is. In Nederland overlijden jaarlijks gemiddeld tussen de 10 en 20 baby's in de leeftijd tot 12 maanden zonder aanwijsbare verklaring.
Lees verder

Electric Superbike Twente onthult elektrisch racemonster
Het eerste elektrische raceteam van de Universiteit Twente, Electric Superbike Twente, presenteerde op 25 mei de gloednieuwe motor: de Liion-GP. Het ontwerp is volledig naar eigen smaak en specificaties. De Liion-GP laat zien hoe snel elektrisch transport kan gaan.
Lees verder

VOS/ABB: Kabinet dekt loonsverhoging voortgezet onderwijs

Kabinet dekt loonsverhoging voortgezet onderwijs
De VO-raad heeft van het kabinet de bevestiging ontvangen dat de loonsverhoging in juni wordt gedekt in de bekostiging van 2018. Lees verder → The post Kabinet dekt loonsverhoging voortgezet...
Lees verder

'Dommer dan nodig' door slecht binnenklimaat
'We creëren nu een generatie die dommer is dan nodig', zegt de voormalige PvdA-fractieleider en huidg voorzitter Diederik Samsom van de klimaattafel 'Gebouwde omgeving', Lees verder → The...
Lees verder

Ministerraad akkoord met structurele bekostiging g/hvo
De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de wettelijke verankering van structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. Lees...
Lees verder