Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 20 januari 2019

Ziezon: Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders

Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders

Op 5 maart 2019 vindt het middagsymposium plaats over het onderwerp Huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders.
Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen; door:
- te achterhalen wat er achter de voordeur gebeurt;
- hun gedrag om te buigen naar goed ouderschap.

De centrale vraag tijdens dit symposium is: Hoe kun je als professional eerder de juiste signalen opmerken en adequaat helpen het geweld binnen het gezin samen te stoppen?

De doelgroep van het symposium zijn de professionals die werken met kwetsbare gezinnen, zoals hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, sociale teams, vaktherapeuten, pedagogisch medewerkers, etc. De handvatten die worden aangereikt bieden kunnen ook houvast bieden voor consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen.

Het bericht Symposium huiselijk geweld: hulp aan kinderen en hun ouders verscheen eerst op Ziezon.

Lees verder

Onderzoek Onderwijs: Zwaai jij dagelijks naar de maan? Herblogd van Kleutergewijs

Zwaai jij dagelijks naar de maan? Herblogd van Kleutergewijs
UCLL-lector Mieke Neven schreef een kritisch blogbericht over een courante kleuterklaspraktijk: de weekkalender. Het sluit mooi aan bij dit eerdere bericht van Sanne Feryn en mezelf over de weerkalender. Gewoonten bieden structuur, maar als ze zinloos zijn, betekenen ze vooral tijdverlies.  "Welke dag is het vandaag?", vraagt de meester terwijl hij  naar de grote kalender op de […]
Lees verder

Discutabele Didactische Zaken
Het voorlaatste hoofdstuk van ons (met Luce Claessens en Steven Raaijmakers) boek 'Op de Schouders van Reuzen' gaat over een tiental discutabele didactische zaken. Hier vindt de lezer dat hoofdstuk. Wil je het boek lezen, ga dan naar www.opdeschoudersvanreuzen.nl en download het gratis! 1 De leerpiramide volgen in het onderwijs De leerpiramide is een schijnbaar handig […]
Lees verder

20 vacatures in het onderwijs: Postdoctoraal onderzoeker (met onderwijstaken)

Postdoctoraal onderzoeker (met onderwijstaken)
- Provincie: Noord-Holland
Lees verder

Docenten Nederlands
- Provincie: Zuid-Holland
Lees verder

Docent Plusvoorziening
- Provincie: Zuid-Holland
Lees verder

Docent Agogische vakken
- Provincie: Zuid-Holland
Lees verder

Instructeur Automatisering bij de opleiding Elektrotechniek
- Provincie: Noord-Brabant
Lees verder

Lector International Business
- Provincie: Noord-Brabant
Lees verder

Professor of International Business
- Provincie: Noord-Brabant
Lees verder

Docent Nederlands 2e graad
Lees verder

Huiswerkbegeleider Klassieke Talen Amsterdam-Zuid
Lees verder

Docent wiskunde
Lees verder

Docent techniek
Lees verder

Ben jij LEERKRACHT? Kom dan werken op De Piloot
Lees verder

Docent 2e gr. Aardrijkskunde/Geschiedenis
Lees verder

Docent Natuurkunde
Lees verder

Docent / trainer Nederlands & rekenen (0,8 - 1,0 fte)
Lees verder

Leraar Nederlands
Lees verder

Docent Nederlands
Lees verder

Docent Wiskunde 1e graads
Lees verder

Docent Wiskunde
Lees verder

Docent Nederlands
Lees verder

zaterdag 19 januari 2019

Mbo today: Lerarenregister verdwijnt achter horizon

Lerarenregister verdwijnt achter horizon

Deze kabinetsperiode maakt het kabinet geen werk meer van het lerarenregister. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers van Onderwijs: 'We zetten het verplichte register in de ijskast.' Deze mededeling is zo ongeveer de genadeklap voor het al lange tijd omstreden lerarenregister. In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de onderwijsministers […]

Het bericht Lerarenregister verdwijnt achter horizon verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding. Minister Van Engelshoven en minister Slob willen de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Volgens minister Van Engelshoven is […]

Het bericht Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Succesvol 'Groenpact' gaat tweede fase in

De nauwe samenwerking tussen het groene onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid krijgt een vervolg. Met de tweede fase van 'Groenpact' willen de samenwerkende partners bevorderen dat de groene sector in Nederland mondiaal koploper blijft. Tijdens de drukbezochte Groenpact Manifestatie in Groenekan blikten de partners terug op de resultaten die de afgelopen jaren zijn bereikt. […]

Het bericht Succesvol 'Groenpact' gaat tweede fase in verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Rekenvoorstel dreigt in Tweede Kamer te sneuvelen

Het voorstel om vanaf komend studiejaar het rekenexamen te laten meetellen voor het diploma krijgt waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met Kamerleden. De kritiek op het rekenvoorstel van de ministers Van Engelshoven en Slob komt vooral van de regeringspartijen D66 en CDA. Volgens Paul van […]

Het bericht Rekenvoorstel dreigt in Tweede Kamer te sneuvelen verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Leraar 24: Hoe biedt virtual reality meerwaarde voor de rekenles?

Hoe biedt virtual reality meerwaarde voor de rekenles?
Lees verder

vrijdag 18 januari 2019

Pedagogiek Blog: Nashville en kinderbescherming

Nashville en kinderbescherming
Lees verder

Design Academy Eindhoven: Study at DAE: Open Days

Study at DAE: Open Days
We are looking for students who dare to question the world around them. Curiosity leads to creativity, after all. If you are one who questions the world around you, you probably want to know more...
Lees verder

Author – Designer
Design and Authorship seem to be contradictory notions: The autonomy of the author versus the dependency of the designer, who is confined to a context, commission, and the available means of...
Lees verder

Who curates what, when, where, for whom, and how?
Design has become the battlefield, laboratory, toolkit, and discussion platform for the most crucial themes of our present and future world. As the field has grown in depth and diversity, it has...
Lees verder