Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 28 februari 2019

NIEUW! Hogeronderwijsinnederland.nl

Het onderwijs in Nederland vernieuwd, en wij vernieuwen mee. Op veler verzoek brengen we daarom meer en uitgebreider onderwijsnieuws dat we overzichtelijk presenteren op 3 websites.

Het nieuws van en over Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs lees je op: www.hetonderwijsinnederland.nl.

Het nieuws van en over het hoger onderwijs lees je voortaan op www.hogeronderwijsinnederland.nl.

Vacatures in het onderwijs vind je nog steeds op www.onderwijsvacaturebank.org.

vrijdag 22 februari 2019

Kamerstukken OCW: Aabiedingsbrief met beantwoording vragen schriftelijk overleg over de ruimtebrief

Aabiedingsbrief met beantwoording vragen schriftelijk overleg over de ruimtebrief
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met beantwoording vragen schriftelijk overleg over de ruimtebrief.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op attendering Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de attendering van het Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm.
Lees verder

Kamerbrief over opname bestuurders onderwijsinstellingen in cao onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van een in het parlement aangenomen motie om bestuurders van onderwijsinstellingen op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op vragen over vierdaagse lesweek basisschool Tamarinde Zaandam
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op vragen over de situatie rondom de vierdaagse lesweek op basisschool De Tamarinde in Zaandam.
Lees verder

Kamerbrief over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voorlopige cijfers van de voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2017-2018 in vergelijking met 2016-2017. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken van de regionale samenwerking voor de ondersteuning van jongeren. Tot slot schetst zij de vervolgstappen die zij wil nemen voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters.
Lees verder

Kamerbrief over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs
De ministers Van Engelshoven en Slob (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over tussentijdse stappen om de kwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verbeteren.
Lees verder

Kamerbrief over nieuwe onderwijsresultatenmodel primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs (basisonderwijs).
Lees verder

Kamerbrief over factsheet Rathenau-instituut open access wetenschappelijke publicaties
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over een factsheet van het Rathenau-instituut met betrekking tot de open acces (gratis toegankelijkheid) van wetenschappelijke publicaties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat helft van gymdocenten weleens werkt met afgekeurd materiaal
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de helft van de gymdocenten weleens werkt met afgekeurd materiaal.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen'.
Lees verder

Onderwijsraad: Opening tentoonstelling ‘Wijze raad’

ONDERWIJSRAAD
Opening tentoonstelling 'Wijze raad'
Op vrijdag 22 september 2019 opent voorzitter Onderwijsraad Edith Hooge de tentoonstelling Wijze Raad. Met deze tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum viert de Onderwijsraad zijn honderdjarig bestaan. De tentoonstelling toont de betekenis van de raad in historisch perspectief aan de hand...
Lees verder

Doorgeschoten differentiatie
Het onderwijs staat voor grotere uitdagingen dan lange tijd het geval is geweest. Op de middellange termijn (2025/2030) spelen verschillende ontwikkelingen met een grote impact op het onderwijs. Zo verandert werk ingrijpend als gevolg van technologisering en tekenen zich scherpe scheidslijnen af in...
Lees verder

NRO: 26 maart: definitief onderzoeksvoorstel Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs – door de drie cons...

26 maart: definitief onderzoeksvoorstel Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs – door de drie consortia
Lees verder

Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen
Lees verder

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief bij wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000

Aanbiedingsbrief bij wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000
Minister Van Engelshoven stuurt de memorie van antwoord inzake wetswijzigingsvoorstel Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over initiatieven voor passend onderwijs
Minister Slob beantwoordt de vragen over initiatieven voor passend onderwijs.
Lees verder

Antwoorden op vragen over initiatieven voor passend onderwijs
Minister Slob beantwoordt de vragen over initiatieven voor passend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van het schoolbestuur Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) over de herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen over de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring.
Lees verder

Kamervragen over cultuurgoederen van de koninklijke familie
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt een drietal Kamervragen. De vragen gaan over de berichten 'Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk' en 'Je hoopt natuurlijk dat dit in Nederland blijft' van 1 februari en 13 februari 2019.
Lees verder

Nota van wijziging inzake wijziging van de mediawet 2008
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Mediawet 2008
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Kamerstukken over wijziging van de Mediawet 2008
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer stukken over het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met nieuwe diensten, benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur, verduidelijking van de positie van de Ster, en taken van het Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Antwoorden schriftelijke vragen in verband met ruimtebrief
Minister Slob beantwoordt de vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

OCW: Jos Brinkprijs 2019

Jos Brinkprijs 2019
Op 19 mei 2019 zal minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) de Jos Brink Oeuvreprijs en de Jos Brink Innovatie prijs uitreiken. Deze regeringsprijzen gaan elke twee jaar naar personen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,...
Lees verder

40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst
Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed...
Lees verder

Commissie buigt zich over bescherming cultureel erfgoed in particulier bezit
Minister Van Engelshoven (cultuur) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier Nederlands bezit. De commissie gaat onderzoeken in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de...
Lees verder

Hoger Onderwijs Nieuws: Vereniging Hogescholen: Meertaligheid hbo-studenten onderzocht

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
Vereniging Hogescholen: Meertaligheid hbo-studenten onderzocht
Lees verder

FVOV: Voorbeeldbrief voor (G)MR – 15 maart staking
Lees verder

EUR: Wat is jouw impact? Voorzitter Emma Dingemanse over de Meesterweek 2019
Lees verder

Onderwijsraad: Opening tentoonstelling 'Wijze raad'
Lees verder

Fontys: Heb jij een innovatief idee dat je verder wilt ontwikkelen?
Lees verder

WUR: INREF steunt vier nieuwe projecten voor SDG
Lees verder

UVA: Chris Slootweg in Nature Chemistry: 'Groene Chemie is een achterhaald concept'
Lees verder

Universiteit Leiden: Arie Kraaijenoord: 'Ik ben blijven hangen en inmiddels werk ik hier al 33 jaar'
Lees verder

Universiteit Leiden: Honoursonderwijs om sociale kwesties aan te pakken
Lees verder

UU: Kopjes in stemhulp hebben kleine invloed op de antwoorden van deel van de invullers
Lees verder

OU: Promotie Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp
Lees verder

TU Delft: Koning opent Microsoft Quantum Lab op TU Delft campus
Lees verder

Codarts: Koningin Máxima bij ondertekening convenant muziekonderwijs in Zeeland
Lees verder

RUG: Nanoporiën maken massaspectrometer voor eiwitten mogelijk
Lees verder

Universiteit Leiden: Het ontstaan van systemen van gebalanceerde dodelijke genvarianten
Lees verder

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs
Lees verder

Fontys: Lichtgewicht constructies zijn steeds belangrijker
Lees verder

Inholland: Je saldo de baas met de app Saldo Baas
Lees verder

WUR: Nieuwe methode toont slijtage van het landschap
Lees verder

Vereniging Hogescholen: Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm
Lees verder