Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 22 mei 2019

PO Raad: Rekenfout zorgt voor te hoge eindtoetsadviezen

PO-RAAD
Rekenfout zorgt voor te hoge eindtoetsadviezen
Door een fout in de normering van de eindtoets heeft elf procent van de leerlingen uit groep 8 een onjuist toetsadvies ontvangen. Het overgrote deel van deze groep leerlingen heeft een te hoog toetsadvies gekregen. Voor een deel van hen kan dat hebben geleid tot een onterechte heroverweging van het...
Lees verder

Pedagogiek Blog: Hugo de Jonge, wees dapper

Hugo de Jonge, wees dapper
Minister De Jonge bevindt zich in een lastige positie. Als oud-wethouder jeugdzorg in Rotterdam behoorde hij tot degenen die beweerden dat de gemeenten met veel minder geld toe konden als zij de verantwoordelijkheid zouden krijgen voor de jeugdzorg. De zorg zou beter worden, toegankelijker,...
Lees verder

dinsdag 21 mei 2019

Hoger Onderwijs Nieuws: OU: Rector magnificus OU ontvangt SURF Onderwijsaward 2018 voor voortrekkersrol in het onderwijs

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
OU: Rector magnificus OU ontvangt SURF Onderwijsaward 2018 voor voortrekkersrol in het onderwijs
...
Lees verder

Hogeschool Rotterdam: Hogeschool Rotterdam doet onderzoek op Lowlands
...
Lees verder

OU: De voorgestelde bevoegdheid tot 'terughacken': heiligt het doel het middel?
...
Lees verder

Docent, ben jij een toetsenbordterriër en lik jij de censuurpostzegel?
...
Lees verder

Inholland: Dordtse Pabo-studenten bezoeken speciaal (basis)onderwijs
...
Lees verder

Veel steun petitie tegen duurdere studielening
...
Lees verder

AOb: AOb: Acties gaan door als extra onderwijsgeld voorjaarsnota uitblijft
...
Lees verder

OU: Save the date: 13 december afscheidsrede universiteitshoogleraar Paul A. Kirschner
...
Lees verder

Fontys: Inspiratieavond Fontys Sittard op 5 juni
...
Lees verder

UVA: Kwetsbaarheden gevonden in processor chips van producent Intel
...
Lees verder

UVA: Consultatie kaderbrief 2020 van start gegaan
...
Lees verder

AOb: Hulp bij eindexamen leidt tot ontslag voor docent Duits
...
Lees verder

Onderwijsinspectie: Weblog: Eigen vermogen en voorzieningen bij kleinere instellingen
...
Lees verder

WUR: Kleuren uit de natuur: nieuwe verf geïnspireerd op vlinders en pauwen
...
Lees verder

AOb: 20 duizend leerlingen kregen onjuist eindtoets-advies
...
Lees verder

UVA: Binnenkort te zien: Creatieve stad
...
Lees verder

Universiteit Leiden: Magische momenten tijdens de Museumnacht
...
Lees verder

TUE: Kinetic modelling of ELM-induced tungsten transport in a tokamak plasma
...
Lees verder

Werken bij hogescholen: vacature Teaching Assistant LAW Programme
...
Lees verder

Codarts: Anna Beentjes herkozen in Executive Board van FEDEC
...
Lees verder

Eindexamens 2019: de stand van zaken (week 2)

Eindexamens 2019: de stand van zaken (week 2)
De eindexamenperiode is alweer de derde en laatste week ingegaan. We blikken nog even terug op de week 2 en kijken wat er deze week nog op het program staat. En hoe gaat het op dit moment met de klachtenlijn van het LAKS?
Lees verder

11 procent van achtstegroepers heeft onjuiste uitslag eindtoets gekregen
Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen weken de uitslag gekregen van de verplichte eindtoets. Helaas is gebleken dat vanwege een fout 11 procent van deze leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen ('toetsadvies'). Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep...
Lees verder

Oppositie wil opheldering foute schooladviezen
Partijen in Den Haag zijn geschrokken dat 11 procent van de basisschoolleerlingen een verkeerd schooladvies heeft gekregen. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Slob van Onderwijs.
Lees verder

VO-raad en PO-Raad betreuren foute schooladviezen, scholen nu aan zet
De scholen, die dinsdag zijn geïnformeerd over de foute verwerking van een deel van de eindtoetsen, moeten nu contact opnemen met de ouders en zo snel mogelijk nagaan of de leerlingen het best passende eindadvies hebben gekregen.
Lees verder

Slob reageert op 'ontoelaatbare linkse indoctrinatie' van rector Haags lyceum
Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op het leven in een pluriforme, democratische samenleving. Daarbij past genuanceerde informatie, schrijft minister Slob van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Scholen zijn echter vrij om hun burgerschapsonderwijs zelf in te richten. Slob reageert hiermee op vragen...
Lees verder

Slob: 18.288 te hoge en 1566 te lage schooladviezen
Van alle incorrecte toetsadviezen (19.854) is het overgrote deel te hoog uitgevallen (18.288). Een groep van 1566 leerlingen heeft een te laag toetsadvies gekregen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.
Lees verder

LECSO: Handreiking Werkverdelingsplan

Handreiking Werkverdelingsplan
De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking Werkverdelingsplan gemaakt. Schoolbesturen en scholen moeten het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school/sch
Lees verder

Onjuiste uitslag eindtoets voor deel groep 8-leerlingen
Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen weken de uitslag gekregen van de verplichte eindtoets. Helaas is gebleken dat een deel van deze leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen (‘toetsadvies’) omdat met verkeerde waarden is gerekend. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. Dit is het advies waarmee een le
Lees verder

OCW: Benoeming in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Benoeming in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Prof. dr. E. (Ellen) Moors wordt lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming. Moors treedt per 1 juni 2019 voor een periode van vier jaar toe tot de raad en volgt in deze hoedanigheid dr. ir. Arno Peels op.
Lees verder

Joke Swiebel wint Jos Brink Oeuvreprijs 2019
De Jos Brink Oeuvreprijs 2019 is gewonnen door activiste Joke Swiebel. De activistische politica kreeg een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. De innovatieprijs ging naar Bowi Jong. De prijzen zijn op zondag 19 mei uitgereikt door emancipatieminister Ingrid van Engelshoven in de...
Lees verder

Miljoenensubsidie voor iconische Nederlandse monumenten
De geschiedenis van ons land wordt mede verteld door de grote iconische monumenten in Nederland, zoals onder andere Kasteel Amerongen, de rijksmonumenten in Diergaarde Blijdorp, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch. Het is van belang dat deze monumenten kunnen investeren in...
Lees verder

Onderwijstalenten: Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet

Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet
Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, fundamenteel niveau, streefniveau, 1F, enzovoorts. Iedere school en ieder bestuur heeft al te maken met deze technische termen. En ze worden de komende jaren alleen maar belangrijker. In dit artikel legt de PO-Raad uit hoe. Wat is dat, het onderwijsresultatenmodel? De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe...
Lees verder

Goede kans op baan, maar niet voor alle opleidingen en studenten
Na het behalen van een diploma vinden de meeste studenten snel een baan. De jeugdwerkloosheid is lager dan in bijna alle andere landen in Europa. Het maakt wel veel verschil welke opleiding je hebt gevolgd. Bij sommige opleidingen vinden afgestudeerden gelijk een baan, bij andere opleidingen heeft een derde deel...
Lees verder

Deels onjuist toetsadvies eindtoets basisscholen
Een deel van de leerlingen in groep 8 heeft een onjuist toetsadvies op de eindtoets gekregen. Dit komt door een verkeerde berekening van de inschaling. Met de toetsen zelf is niets mis. De toetsen hoeven niet over. Gaat het om alle kinderen uit groep 8? De verkeerde berekening raakt een deel van...
Lees verder