Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 21 juni 2018

LECSO: Tien portretten van thuiszitters

Tien portretten van thuiszitters
Initiatiefnemers Ingrado en het Nederlands Jeugdinstituut delen graag tien verhalen van voormalige thuiszitters met u. Verhalen die inspireren en aanmoedigen om lef te tonen. Lef om anders te denken en te doen. Wat maakte dat zij thuis zaten? Wat ging er mis en waar? En vooral: hoe lukte het de weg terug te vinden? Wie of wat maakte het verschil? Lees het magazine Dit ben ik - portretten van thuiszitters.
Lees verder

Gespreksmap voor scholen
Scholen vinden steeds vaker creatieve oplossingen om zorg in onderwijstijd voor elkaar te krijgen. Ook als het ingewikkeld is. Goed maatwerk vraagt om goede samenwerking. Om daarvoor de basis te leggen kunnen scholen de Gespreksmap gebruiken. De map stelt de vragen en scholen formuleren samen met alle partners de antwoorden. Download de Gespreksmap hier.
Lees verder

Verus: Governance van passend onderwijs? Een non-discussie

Governance van passend onderwijs? Een non-discussie
Binnenkort verschijnt de twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs. De discussie daarna moet niet over de governance gaan, vinden de leden van Verus' expertgroep passend onderwijs. Zij wezen...
Lees verder

Onderwijstalenten: Landelijke Actieweek Thuiszitters

Landelijke Actieweek Thuiszitters
Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie! Van 1 t/m 8...
Lees verder

Educatie, vorming en de kerk
Op 30 en 31 augustus 2018 organiseren de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen een conferentie over onderwijs, vorming en de kerk. Hoe geef je inhoud aan vorming en educatie in de kerk in een tijd van secularisatie en afnemende kerkelijke betrokkenheid? Hoe kun je als christen reageren op de...
Lees verder

Nationale studiedag 'Jongens in het primair onderwijs'
Veel jongens groeien anders op dan meisjes: denk aan hun sterkere behoefte aan beweging. In fysiek opzicht laten ze zich maar al te graag gelden. Hun brein rijpt langzamer en meer onregelmatig. Ook hun taalontwikkeling verloopt anders dan bij meisjes, meer via beweging en dingen doen of maken. Opvoeden is...
Lees verder

Onderwijstalenten: Lerarenregister niet verplicht, maar vrijwillig

Lerarenregister niet verplicht, maar vrijwillig
Leraren worden toch niet gedwongen hun vakbekwaamheid met diploma's en bijscholing openbaar te maken. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zet voorlopig een streep door het omstreden nationale lerarenregister, dat docenten verplicht hun vakkundigheid aan te tonen. Het lerarenregister bestaat al, maar is vrijwillig. De verplichte invoering, vanaf...
Lees verder

Ook onderhandelaarsakkoord voor CAO-VO
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs....
Lees verder

Regionale arbeidsmarktanalyses PO
Het Arbeidsmarktplatform PO stelt periodiek regionale arbeidsmarktanalyses voor het primair onderwijs op zodat de sector goed in kan spelen op regionale ontwikkelingen. In deze analyses worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op regionaal niveau beschreven en afgezet tegen de landelijke ontwikkeling. In de rapportages komen de volgende...
Lees verder

AOb: Cao-akkoord primair onderwijs oogst lof in Tweede Kamer

Cao-akkoord primair onderwijs oogst lof in Tweede Kamer
Lees verder

Ruim 22 duizend vmbo-leerlingen met lwoo-rugzakje minder
Lees verder

Agrarische hogeschool in geldproblemen
Lees verder

Verus: School heeft roeping op existentiële vragen in te gaan

School heeft roeping op existentiële vragen in te gaan
"Waar is over-opa nou?", vraagt de driejarige peuter aan zijn moeder als hij zijn overleden overgrootvader ziet.  Al op jonge leeftijd stellen kinderen existentiële vragen. En scholen, zegt...
Lees verder

Radboud Universiteit Nijmegen: Jager-verzamelaars en westerlingen nemen geuren op dezelfde manier waar

Jager-verzamelaars en westerlingen nemen geuren op dezelfde manier waar
Jager-verzamelaars van de Jahai-stam veel beter zijn in het benoemen van geuren dan westerlingen, dat bleek uit eerder onderzoek. Ze hebben er zelfs een uitgebreidere woordenschat voor. Nieuw...
Lees verder

Lustrum - Toen & Nu: het A1-gebouw van de bètafaculteit
Het was nooit de bedoeling dat het bijna 50 jaar zou blijven staan, het Universeel Lab. In de lustrumserie Toen & Nu: wat is er veranderd in 95 jaar Radboud Universiteit?
Lees verder

Keuzes maken in zorg is lastig. De burger wijst politiek de weg
Goed geïnformeerde burgers zien de financiële noodzaak van het maken van keuzes in de zorg. Het Burgerforum presenteert vandaag in Den Haag concrete criteria en voorbeelden als leidraad voor de...
Lees verder