vrijdag 13 december 2019

Ontspannen trainen voor jonge en nieuwe trainers

Ontspannen trainen voor jonge en nieuwe trainers
Sinds een paar jaar train en coach ik jonge zeer gemotiveerde trainers. Het is een grote vreugde om met zulke getalenteerde en open mensen te werken. Waar ze tegen aanlopen en wat ik natuurlijk herken van mijn begintijd, is het zo vreselijk goed willen doen. Eerst flink voorbereiden zodat er geen...
Lees verder

Monitor brengt mentale gezondheid en middelengebruik studenten in kaart
Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos Instituut, het RIVM en GGD GHOR zetten daarom een landelijke monitor op, voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en...
Lees verder

Minder jongeren hoeven naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen
Minder jongeren hoeven naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Vooral in de sectoren landbouw, onderwijs en uitzendbranche daalt het aantal jongeren dat instroomt in de WW. Toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs is zichtbaar dat het aantal mbo-vacatures met 10 procent toeneemt naar...
Lees verder

Passend onderwijs geëvalueerd in nieuw Actieplan Mensenrechten 2020
Of het nu gaat om het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, hulp bij schulden, studiefinanciering of arbeidsbemiddeling na baanverlies; voorzieningen van de overheid moeten altijd toegankelijk zijn. Dat staat in het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 dat minister Knops van Binnenlandse Zaken en...
Lees verder

Minister Slob: 'Heel mooi dat leraren er geld bij krijgen, dat gun ik ze van harte'
Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair onderwijs vandaag een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao hebben bereikt. "Het is heel mooi dat er nu een cao-akkoord is gesloten, waardoor het onderwijspersoneel er 4,5 procent op vooruit gaat", zegt minister Slob. "Fijn dat...
Lees verder

Opening vijfde Mees Kees-film goed bezocht
Het vijfde deel van de succesvolle reeks Mees Kees-films is woensdag goed geopend. Mees Kees in de wolken trok op de openingsdag ruim 34.000 bezoekers. Daarmee heeft Mees Kees 5 het resultaat van zijn voorganger overtroffen. Dat heeft distributeur WW Entertainment vrijdag bekendgemaakt.
Lees verder

Voor kerst debat over gelakte dossiers in kinderopvangtoeslagenaffaire

Voor kerst debat over gelakte dossiers in kinderopvangtoeslagenaffaire
De Tweede Kamer wil staatssecretaris Menno Snel (Financiën) nog voor het kerstreces spreken over de grotendeels zwartgelakte dossiers die gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben ontvangen. Vrijwel de hele Kamer steunt het verzoek van SP-Kamerlid Renske Leijten om daarover volgende week een...
Lees verder

Tweede Kamer behandelt de Wet taal en toegankelijkheid
De voortgaande internationalisering van het (hoger) onderwijs vraagt volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om maatregelen. Daarom komt zij met de Wet taal en toegankelijkheid. Dit meldt de Tweede Kamer.
Lees verder

Ontspannen trainen voor jonge en nieuwe trainers
Sinds een paar jaar train en coach ik jonge zeer gemotiveerde trainers. Het is een grote vreugde om met zulke getalenteerde en open mensen te werken. Waar ze tegen aanlopen en wat ik natuurlijk herken van mijn begintijd, is het zo vreselijk goed willen doen. Eerst flink voorbereiden zodat er geen...
Lees verder

Monitor brengt mentale gezondheid en middelengebruik studenten in kaart
Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter. Het Trimbos Instituut, het RIVM en GGD GHOR zetten daarom een landelijke monitor op, voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en...
Lees verder

Minder jongeren hoeven naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen
Minder jongeren hoeven naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Vooral in de sectoren landbouw, onderwijs en uitzendbranche daalt het aantal jongeren dat instroomt in de WW. Toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs zien we dat het aantal mbo-vacatures met 10 procent toeneemt naar ruim...
Lees verder

Passend onderwijs geëvalueerd in nieuw Actieplan Mensenrechten 2020
Of het nu gaat om het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, hulp bij schulden, studiefinanciering of arbeidsbemiddeling na baanverlies; voorzieningen van de overheid moeten altijd toegankelijk zijn. Dat staat in het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 dat minister Knops van Binnenlandse Zaken en...
Lees verder

PO Raad: Onderhandelaarsakkoord: personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging

PO-RAAD
Onderhandelaarsakkoord: personeel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging
Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekeningen gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer hebben de partijen afspraken gemaakt over een mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en...
Lees verder

Mbo today: Heerts wil ministerie van leren en werken

Heerts wil ministerie van leren en werken

Volgens Ton Heerts, de scheidend voorzitter van de MBO Raad, zorgt een mbo-diploma voor een uitstekende kans op de arbeidsmarkt. De tekorten op de arbeidsmarkt kan het mbo echter niet alleen oplossen. Dat zegt Heerts in een interview met de Telegraaf. In het interview betoogt Heerts dat er in het mbo geen sprake is van […]

Het bericht Heerts wil ministerie van leren en werken verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Opnieuw zorgen over kleinschalig specialistisch vakmanschap

MKB-Nederland maakt zich zorgen over de toekomst van het kleinschalig specialistisch vakmanschap in Nederland. Om specialistische opleidingen te behouden blijft een meld- en expertisepunt noodzakelijk, aldus Jacco Vonhof van MKB Nederland. Vonhof deed zijn oproep tijdens het Event Specialistisch Vakmanschap in Den Haag. Het meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap, ingesteld om kleine specialistische opleidingen te […]

Het bericht Opnieuw zorgen over kleinschalig specialistisch vakmanschap verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Verlengde kwalificatieplicht: Kamer wil meer tempo

Het kabinet komt pas in de zomer van 2021 met een wetsvoorstel dat experimenten met een verlengde kwalificatieplicht mogelijk maakt. Het lukt niet om dit voornemen uit het Coalitieakkoord eerder uit te voeren. Het coalitieakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (oktober 2017) bevatte een groot aantal voornemens voor het mbo. Eén van de plannen betrof een […]

Het bericht Verlengde kwalificatieplicht: Kamer wil meer tempo verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

donderdag 12 december 2019

LECSO: 18+ leerlingen

18+ leerlingen
Al enige tijd hebben we als LECSO een nauwe band met Reporter Radio, het onderzoeksjournalistieke programma van KRO-NCRV. We praten met hen over de onderwerpen die zij op basis van eigen onderzoek in het onderwijsveld tegenkomen, waarbij het gespecialiseerd onderwijs de laatste maanden hun extra aandacht heeft. Zo hebben zij aandacht besteed aan de integratie speciaal-regulier, aan de wachtlijsten bij het so en sbo en, zeer recent, aan de proble
Lees verder

Laat je stem horen op 15 januari!
We schreven het elders al. Op 15 januari organiseert LECSO een bijeenkomst waarop het speciaal onderwijs zijn mening kan geven over wat er in de Evaluatie Passend Onderwijs ingebracht moet worden. Kort dag, dat realiseren wij ons, maar OCW wil graag alle geluiden uit het veld uiterlijk 20 januari verzameld hebben. Jullie mening doet er toe: alleen op deze wijze kunnen wij in de bestuurlijke overleggen met OCW een zo breed mogelijk gedragen input
Lees verder

LECSO: Nice to know

Nice to know
Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.KPC-cursus Dysle
Lees verder

Uw mening gevraagd: zou periodiek peilen in het speciaal onderwijs een vervolg moeten krijgen?
Onlangs maakte de Onderwijsinspectie de resultaten bekend van de peiling Mondelinge Talalvaardigheid speciaal (basis)onderwijs. Bekijk hier de resultaten van deze peiling. Naar aanleiding van deze peiling kregen we onderstaande vraag van de onderwijsinspectie binnen. Graag peilen wij de mening van onze leden. U kunt een antwoord sturen naar [email protected] onder vermelding van 'Peiling Onderwijsinspectie'VraagDe peiling Mondelinge taalvaardigheid e
Lees verder

Verus: Tien jaar onderwijsrecht: meer burgerschapsvorming, minder vrijheid

Tien jaar onderwijsrecht: meer burgerschapsvorming, minder vrijheid
De noodzaak om leerlingen en studenten de waarden en normen van de Nederlandse democratische rechtsstaat bij te brengen, is groter geworden. Dat vindt professor Miek Laemers. Vandaag houdt zij haar...
Lees verder