Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zaterdag 23 juni 2018

OCW: Meer ruimte voor regionale initiatieven in mbo

Meer ruimte voor regionale initiatieven in mbo
Mbo's krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Iedere instelling kan daardoor concreet aan de slag met hun eigen specifieke regionale situatie. Of de focus moet liggen bij de aansluiting van opleidingen bij de behoefte op het werkgebied, leven lang ontwikkelen, of een heel ander thema, bepalen de instellingen zelf. Daarin werken ze samen met belangrijke partners, zoals het bedrijfsleven, gemeenten en andere onderwijsinstellingen. Hierdoor komt er meer ruimte voor regionale initiatieven in het mbo, zoals afgesproken in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de MBO Raad. De voorwaarden waarmee mbo's zelf een ambitieuze kwaliteitsagenda opstellen, zijn vandaag gepubliceerd. Op basis van de plannen wordt er in totaal 1,6 miljard verdeeld voor de periode 2019 tot en met 2022.
Lees verder

Nieuw leven voor erfgoed
Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen euro extra in erfgoed. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de komende jaren meer geld uit te trekken voor de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, voor de bescherming van archeologische vindplaatsen en voor het verbeteren van de toegankelijkheid van erfgoed.
Lees verder

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed
De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid.
Lees verder

Leraar 24: Hoe kan het voortgezet onderwijs bijdragen aan perspectief voor leerlingen met autisme?

Hoe kan het voortgezet onderwijs bijdragen aan perspectief voor leerlingen met autisme?
Lees verder

Kleine klas geeft havo- en vwo-leerlingen met ondersteuningsbehoefte extra begeleiding
Lees verder

Ontmoet, inspireer en creëer met het interactieve spel Bomen over onderwijs
Lees verder

Minister: 'Instellingen moeten zich kritiek op internationalisering aantrekken'

Minister: 'Instellingen moeten zich kritiek op internationalisering aantrekken'
"Instellingen moeten zich de kritische geluiden over internationalisering ook aantrekken. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we draagvlak in de samenleving houden." Dat zegt minister Van Engelshoven in het zomernummer van Transfer dat volgende week verschijnt.
Lees verder

Think global – act local: pleidooi voor anders internationaliseren
Internationalisering is aan het veranderen: en dat is ook nodig. Dat werd vaak benadrukt tijdens het symposium 'Leadership in Internationalisation of Higher Education', op 13 juni in Den Haag. Vooraanstaande sprekers waren daar bijeen voor het afscheid van Susana Menéndez van de Haagse Hogeschool.
Lees verder

'Internationalisering is meer dan alleen mobiliteit en taal'
'Internationalisering is meer dan alleen mobiliteit en taal'. Zo begon minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar repliek op de vragen van de Tweede Kamerleden in het algemeen overleg over internationalisering van het onderwijs op 21 juni.
Lees verder

vrijdag 22 juni 2018

Vereniging Hogescholen feliciteert Thom de Graaf

Vereniging Hogescholen feliciteert Thom de Graaf
Lees verder

Reactie Thom de Graaf op benoeming vice-president Raad van State
Lees verder

VOS/ABB: Kinderen en ouders zouden meer moeten bewegen

Kinderen en ouders zouden meer moeten bewegen
Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en ruim de helft van de ouders beweegt te weinig, blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2017 Lees verder → The post...
Lees verder

'Leerlingen móeten democraat worden'
Goed burgerschapsonderwijs moet er niet alleen voor zorgen dat leerlingen weten wat democratie inhoudt, ze moeten ook daadwerkelijk democraat wórden. Dat stelt docent en oprichter van de Hogeschool...
Lees verder

Klagen over de baas valt onder vrijheid van meningsuiting
Een leraar van het openbare Grotius College in Heerlen hoeft boze uitspraken op social media over de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de bestuursvoorzitter van deze organisatie niet...
Lees verder

VOS/ABB: Rookvrije schoolpleinen voor gezonde generatie

Rookvrije schoolpleinen voor gezonde generatie
De GGD Gooi- en Vechtstreek heeft een filmpje online gezet om duidelijk te maken waarom kinderen moeten opgroeien in een rookvrije omgeving. Scholen kunnen hieraan een bijdrage leveren met rookvrije...
Lees verder

Inspectie verwacht in juli gegevens sociale veiligheid
De Inspectie van het Onderwijs verwacht van alle scholen dat ze uiterlijk op 1 augustus de monitoringsgegevens over sociale veiligheid hebben aangeleverd. Lees verder → The post Inspectie...
Lees verder

Na zomervakantie regiobijeenkomsten CAO VO
Na de zomervakantie zijn er zes regionale VOS/ABB-bijeenkomsten over de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomsten over de CAO VO zijn exclusief voor leden van VOS/ABB. Deelname is...
Lees verder

Docent hoeft uitspraken over LVO niet te rectificeren

Docent hoeft uitspraken over LVO niet te rectificeren
Lees verder

Europese Comenius Award voor Alcarta atlas
Lees verder

Steeds meer basisscholen hebben een groente- en fruitbeleid
Lees verder

Hbo's en universiteiten schenden regels over verantwoording profileringsfonds
Lees verder

Gezonde School Girls' Talk special over anticonceptie en kinderwens
Lees verder