Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 22 januari 2019

LECSO: Cao-bijeenkomst voor so-besturen

Cao-bijeenkomst voor so-besturen
De PO-Raad en vakbonden zijn begonnen aan de cao-onderhandelingen voor de CAO PO 2019 en verder. Bent u een schoolbestuur met scholen in het speciaal onderwijs en wilt u meepraten en denken met de cao-onderhandelaars? Dan nodigen we u graag uit voor de bijeenkomst op 8 februari. Functiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeelEén van de belangrijke onderwerpen van deze cao-onderhandelingen zijn de functiebeschrijvingen van onde
Lees verder

Iedere leerling zijn plek in de samenleving
Op woensdag 13 maart 2019 vindt hét speciaal onderwijs event in Amsterdam plaats!Dit event wordt georganiseerd door De Bascule PI scholen, Stichting Kolom, Stichting Altra, Stichting Orion, Samenwerkingsverbanden PO en VO Amsterdam-Diemen en Gemeente Amsterdam.Het thema van ons speciaal onderwijs event is: 'Iedere leerling zijn plek in de samenleving'. Binnen dit thema komen gedurende de dag de volgende vragen aan bod: Wat heeft de
Lees verder

LECSO: Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort beschikbaar

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort beschikbaar
Zoals eerder aangekondigd is er vanaf 15 januari een meerjarige subsidie beschikbaar voor schoolbesturen (po en vo) om samen met regionale partners het lerarentekort aan te pakken. Ook is er een tool beschikbaar om na te gaan of de regiosamenwerking ook daadwerkelijk groot genoeg is voor de aanvraag. Klik hier om gebruik te maken van deze tool.Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere p
Lees verder

Leren van gedrag
Omgaan met moeilijk (interpreteerbaar) gedrag van leerlingen in de klas is een van de uitdagingen waar onderwijsprofessional voor staan. Gedrag is vaak een vorm van communicatie. Ook de leerling met probleemgedrag wil ons via gedrag iets duidelijk maken. Scholen, beleidsmakers, leraren, zorginstellingen, ontwikkelaars en onderzoekers hebben samen de lastige taak ‘de boodschap’ achter dat gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste a
Lees verder

#POinactie A way to Critique a write-up: Fundamental Examination

#POinactie
A way to Critique a write-up: Fundamental Examination
Lees verder

LECSO: Kijken en kiezen

Kijken en kiezen
Kijken en Kiezen is een digitaal oefenprogramma dat de beginnende lezer stap voor stap inleidt in de wereld van het schrift. Vanaf het herkennen van losse picto’s tot het kunnen lezen van eenlettergrepige woorden, met een uitstapje op het eind van het programma naar een aantal nuttige, niet klankzuivere of meerlettergrepige woorden. Kijken en Kiezen sluit naadloos aan bij de leesmethode Lezen moet je dóén. 
Met
Lees verder

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB donderdag 31 januari
Op donderdag 31 januari 2019 zal de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK – LVB plaatsvinden. Zoals gebruikelijk komen we weer bij elkaar in het NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3522 KH  UTRECHT van 9.30 tot 12.30 uur. We bouwen voort op de vorige bijeenkomst in september. We zullen de vorderingen van enkele trajecten en onze jaarplanning doornemen en tevens enkele regionale ontwikkelingen de revue laten passeren. Uiteraar
Lees verder

HAN: Hoe zorgen voor duurzame arbeidsparticipatie verplegenden en verzorgenden in ouderenzorg?

Hoe zorgen voor duurzame arbeidsparticipatie verplegenden en verzorgenden in ouderenzorg?
Kunnen werktijdregelingen als een hulpbron dienen en een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van verplegenden en verzorgenden? Velibor Peters voerde daarvoor het onderzoek 'Working time arrangements; A tool to improve participation of nurses working in residential elder care?' uit.
Lees verder

Drieluik over de zwaartepunten van de HAN: Health
Met de 3 zwaartpunten beoogt de HAN, in hechte samenwerking met al haar stakeholders, meer impact te hebben en innovatie te bevorderen. Lees het eerste artikel over zwaartepunt Health op SAM.
Lees verder

Gratis boek voor leraren primair onderwijs: Op de schouders van reuzen
Lees verder

HAN onderzoekt succesfactoren Mobility as a Service
De huidige technologie maakt het mogelijk, reizigers vragen er om: real-time en online informatie over vervoersmogelijkheden. Uiteraard bij voorkeur op maat, en inclusief betaling en afhandeling van transacties. Maar zijn steden en regio's er klaar voor? Wat is er voor nodig? HAN onderzoekt het met Movares en gemeenten.
Lees verder

Universiteit van Amsterdam: Het verborgen ingrediënt van Rembrandts impasto

Het verborgen ingrediënt van Rembrandts impasto
Rembrandt van Rijn zorgde voor een revolutie in de schilderkunst met zijn impastotechniek, waarbij hij met dikke verf reliëf toevoegde. Een internationaal onderzoeksteam met dr. Katrien Keune van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) ontdekte dat Rembrandts impasto een onverwacht ingrediënt bevat: plumbonacriet. Het geeft inzicht in het verfgebruik door Nederlands beroemdste schilder.
Lees verder

Nationaal Politielab AI: Samenwerking tussen wetenschap en politie
De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Politie gaan samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie in het Nationaal Politielab AI. Het lab is dé plek waar promovendi de komende jaren onderzoek doen naar manieren waarop kunstmatige intelligentie politiewerk kan ondersteunen.
Lees verder

NWO-subsidie voor gebruik van interviews in restauratieonderzoek
Universitair docent Sanneke Stigter van Conservering en restauratie heeft een NWO-beurs toegekend gekregen vanuit het Creative Industries - KIEM-programma voor haar onderzoeksvoorstel 'Interviews in Conservation Research'. Met de beurs wil Stigter een model ontwerpen voor de omgang met mondelinge bronnen voor onderzoek naar de conservering van kunstwerken.
Lees verder

20 vacatures in het onderwijs: Docent Bouwkunde

Docent Bouwkunde
Lees verder

Groepsleerkracht groep 1/2 instroomgroep
Lees verder

Groepsleerkracht
Lees verder

Docent Verzorging 2e graads
Lees verder

Docent Wiskunde 2e graads
Lees verder

5418016a DOCENT ENGELS 0.4-0.6 FTE
Lees verder

DOCENT Natuurkunde 1e graad
Lees verder

DOCENT PIE (produceren, installeren en energie) 2e graad
Lees verder

Leraar (18 19-249)
Lees verder

Groepsleerkracht groep 5
Lees verder

Docent Economie (2e graads)
Lees verder

Docent OAOG/ Zorg en Welzijn
Lees verder

groepsleerkacht groep 4
Lees verder

Moderne leerkracht groep 1/2
Lees verder

Leerkracht groep 7/8
Lees verder

Leerkracht voor groep 4
Lees verder

Docent Economie 1e graads
Lees verder

Groepsleerkracht
Lees verder

Docent wiskunde eerstegraads
Lees verder

VMBO Laarbeek: Docent Wiskunde
Lees verder