woensdag 4 december 2019

VOS/ABB: Inclusief onderwijs nodig voor álle leerlingen

Inclusief onderwijs nodig voor álle leerlingen
Steeds meer leerlingen met een beperking vallen buiten de boot. Dat komt doordat het onderwijssysteem in Nederland niet is gericht op een transformatie naar inclusief onderwijs. Lees verder...
Lees verder

PISA �C Steeds slechter lezen, wiskunde blijft op peil
De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen holt achteruit, maar op het gebied van wiskunde scoren ze nog steeds hoog. Dat blijkt uit het onderzoek PISA 2018. Lees verder → The post PISA...
Lees verder

300 miljoen uit lerarenconvenant komt rond 20 december
De 300 miljoen euro uit het convenant aanpak lerarentekort wordt rond 20 december uitgekeerd aan de schoolbesturen. Het primair onderwijs en voortgezet onderwijs krijgen elk 150 miljoen. Lees verder...
Lees verder