maandag 16 december 2019

Ruim 100 gemeenten voeren rookvrij beleid rond schoolplein en speeltuin

Ruim 100 gemeenten voeren rookvrij beleid rond schoolplein en speeltuin
Ruim honderd gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid, maakte de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) zaterdag bekend na onderzoek. Dat aantal moet volgend jaar volgens de antirookclub meer dan verdubbelen tot 250. De betreffende gemeenten maken zich hard om onder meer...
Lees verder

Zzp'ers in het onderwijs hebben minder last van stress dan vaste werknemers
Zzp'ers die werkzaam zijn in het onderwijs, doen vaker werk dat zwaarder is dan vaste werknemers, maar ze voelen minder noodzaak maatregelen te treffen tegen stress en een hoge werkdruk. Dat komt naar voren uit de verkenning 'Diversiteit Arbeidsrelaties en Arbeidsomstandigheden' van de...
Lees verder

Studenten lenen minder bij DUO wanneer ze goed geïnformeerd zijn
Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO. Het ministerie zoekt...
Lees verder

Mag Universiteit Twente wettelijk gezien Engels als voertaal gaan gebruiken?
Het is de vraag of de Universiteit Twente (UT) haar plannen om volledig over te gaan op Engels wettelijk gezien wel kan waarmaken. Dat zeggen CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma en SP-Kamerlid Frank Futselaar. Deze laatste liet weten Kamervragen te gaan stellen over de kwestie. Dit meldt Tubantia.
Lees verder

12 februari 2020: landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid
Er is veel onderzoek beschikbaar over onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Op de landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid op 12 februari 2020 worden de laatste onderzoeksresultaten gepresenteerd en wordt ingegaan hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Dit...
Lees verder

Promotie: Leerlingen ontwikkelen beter beeld complexe vaardigheden met video
In het huidige onderwijs is de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker. Organisaties veranderen continu onder invloed van technologische ontwikkelingen en dat vereist complexe skills van medewerkers, zoals samenwerken, presenteren en informatievaardigheden. Biedt onderwijs dat...
Lees verder