maandag 2 december 2019

Recht op kinderopvangtoeslag uitgebreid

Recht op kinderopvangtoeslag uitgebreid
Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit meldt Rijksoverheid.
Lees verder

Zowel jongens als meisjes waarderen talen als schoolvak steeds minder
De interesse van scholieren voor hun schoolvakken is afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens. Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas...
Lees verder

Docententeams in het hoger onderwijs krijgen Onderwijsprijs
De overheid komt met een Onderwijsprijs om goed onderwijs aan hogescholen en universiteiten te waarderen. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een docententeam van een hogeschool en een universiteit. De winnende groepen krijgen elk 2,5 miljoen euro.
Lees verder

Mogelijk strafrechtelijke vervolging vanwege toeslagenaffaire
De Tweede Kamer wil weten welke mogelijkheden er zijn om de verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst strafrechtelijk te vervolgen. Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën is een vertrouwelijke notitie opgesteld waarin beschreven staat wat de gronden van aangifte...
Lees verder

Scholieren aanwezig bij filmvertoning in Tweede Kamer over aardbevingsgebied
Tientallen kinderen uit het Groningse aardbevingsgebied hebben op vrijdagmiddag 29 november 2019 de vertoning bijgewoond van de musicalfilm 'Een brief aan de NAM' in het gebouw van de Tweede Kamer. De musical is gemaakt door een aantal leeftijdgenoten. Dit meldt de Tweede Kamer.
Lees verder

Onderzoek naar beleidshervormingen in voortgezet onderwijs en huisartsenzorg
Er is een fundamentele discrepantie gegroeid tussen de beroepsidentiteit van professionals en de aan hen opgelegde systemen waarbinnen zij hun werk moeten doen, stelt promovendus Wiljan Hendrikx. In zijn studie heeft hij ruim zestig jaar beleidshervormingen in de huisartsenzorg en het voortgezet...
Lees verder