woensdag 18 december 2019

PO Raad: Tweede tussenrapportage pilot 10-14 onderwijs: succesfactoren en knelpunten in beeld

PO-RAAD
Tweede tussenrapportage pilot 10-14 onderwijs: succesfactoren en knelpunten in beeld
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft op 11 december de tweede tussenrapportage van de monitor rond de pilot 10-14 onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden onder meer de succesfactoren bij de lopende initiatieven, alsook de nog ervaren knelpunten bij het vormgeven aan 10-14 onderwijs,...
Lees verder

Vliegende start voor pilot 'Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties'
Sinds 29 oktober 2019 kunnen alle onderwijsprofessionals werkzaam op een school in het po, vo of mbo toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Met zo'n 17.000 aanmeldingen binnen vijf weken maakt de pilot een vliegende start....
Lees verder

Reserves primair onderwijs in 2018 amper gegroeid
Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn het afgelopen jaar minder voorzichtig gaan begroten waardoor zij meer geld direct aan onderwijs hebben kunnen besteden. Vrijwel al het geld dat zij in 2018 binnenkregen, hebben zij ook uitgegeven en hierdoor zijn de reserves amper gegroeid. Zo blijkt uit...
Lees verder