vrijdag 6 december 2019

PO Raad: PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort

PO-RAAD
PO-Raad met leden in gesprek over (nood)maatregelen aanpak lerarentekort
Welke (nood)maatregelen treffen schoolbesturen nu, waar is regionale samenwerking nodig en wat kan de PO-Raad hierin betekenen? Deze vragen stonden centraal tijdens de ochtendsessie die de PO-Raad op 21 november organiseerde over de aanpak van het lerarentekort. Met zo'n tachtig aanwezige leden is...
Lees verder

Wetsvoorstel met handvatten burgerschapsonderwijs naar Tweede Kamer
Minister Slob heeft onlangs het definitieve wetsvoorstel 'Verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs' naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt de wettelijke burgerschapsopdracht voor scholen minder vrijblijvend en wordt verduidelijkt wat precies wordt verwacht van...
Lees verder

Tweede Kamer neemt begroting OCW aan, geen extra geld naar onderwijs
De Tweede Kamer neemt geen structurele maatregelen om het lerarentekort op te lossen. GroenLinks en PvdA hadden bij de stemmingen over de Onderwijsbegroting van 2020 in een amendement gevraagd om jaarlijks 241,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor het primair onderwijs. De coalitie, PVV,...
Lees verder