donderdag 5 december 2019

PO-Raad onderzoekt vierdaagse schoolweek als noodmaatregel

PO-Raad onderzoekt vierdaagse schoolweek als noodmaatregel
De PO-Raad gaat onderzoeken op welke manier de vierdaagse schoolweek kan gebruikt worden als noodmaatregel, nu het lerarentekort alsmaar groter wordt. De raad start hiervoor een werkgroep die noodscenario's gaat ontwikkelen en die zich focust op onderwijsvermindering met behoud van kwaliteit. Dit...
Lees verder

Hanze University Foundation bestaat 10 jaar
Dit jaar viert de Hanzehogeschool Groningen het 10-jarig bestaan van de Hanze University Foundation. In 2009 startte deze stichting met als doel het beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren en te ondersteunen. Dat doen ze door te investeren in beurzen voor armlastige studenten,...
Lees verder

Voorjaar 2020: training voor leden examencommissies hogescholen
In het voorjaar van 2020 organiseert de Vereniging Hogescholende training voor leden van examencommissies van hogescholen. Juridische deskundigheidsbevordering, toetsdeskundigheid en dilemmatraining zullen hierbij aan de orde komen. Dit meldt de Vereniging Hogescholen.
Lees verder

Motivatie van studenten stimuleren door gamificatie met digitale badges
In onze technologisch geavanceerde samenleving is programmeren een steeds belangrijkere vaardigheid. Om te kunnen programmeren is een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen vereist. Programmeursopleidingen staan voor de uitdaging om hun studenten fundamentele programmeerconcepten te leren...
Lees verder

FNV blij met steun uit Tweede Kamer voor vrouwenquotum
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is blij met de steun van de Tweede Kamer voor een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. "We hebben helaas jarenlang gezien dat het niet vanzelf goed komt met de doorstroom van vrouwen naar de top. Daarom is een stevig middel als een quotum nodig. Het is de...
Lees verder

Meer mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return. De provincie gaat dit bij nog meer contracten toepassen, nu uit een evaluatie blijkt dat de ervaringen...
Lees verder