dinsdag 17 december 2019

Onderwijsinspectie: Grote verschillen in mondelinge taalvaardigheid leerlingen speciaal (basis)onderwijs

Grote verschillen in mondelinge taalvaardigheid leerlingen speciaal (basis)onderwijs
Er zijn grote verschillen in de beheersing van luister-, spreek- en gespreksvaardigheden tussen leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dat blijkt uit de peiling Mondelinge taalvaardigheid einde sbo en so, de eerste peiling die ook in het speciaal onderwijs (alleen op voormalig cluster 4-scholen) is uitgevoerd.
Lees verder

Goed onderwijs Fries aanbieden blijft lastig
Veel scholen in Friesland hebben nog steeds moeite om het vak Fries goed aan te bieden. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar het schoolvak Fries. Scholen hebben afgelopen jaren onder meer beter lesmateriaal gekregen en ook is er bij leerlingen enthousiasme voor het vak. Maar in de klas is nog te weinig goed onderwijs Fries terug te zien.
Lees verder

Geen aanwijzing dat internationale studenten Nederlandse studenten verdringen
Nederlandse hogescholen en universiteiten trekken de laatste jaren meer studenten uit het buitenland, maar over het algemeen verkleint dat niet de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten' door de Inspectie van het Onderwijs. Wel ziet de inspectie kleine verschuivingen binnen de Nederlandse studentenpopulatie bij opleidingen die een beperkt aantal plaatsen aanbieden. Naarmate het aandeel internationale studenten toeneemt, studeren daar relatief minder Nederlandse studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, minder vrouwen en minder studenten van ouders met een laag inkomen.
Lees verder

Goed vooruitkijken blijft lastig voor onderwijsbesturen
De meeste scholen en onderwijsinstellingen zijn momenteel financieel gezond. Wel houden de onderwijsbesturen gezamenlijk nog altijd meer over dan ze begroten en daardoor blijven hun vermogens ieder jaar oplopen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs vast in de Financiële Staat van het Onderwijs over 2018. Juist omdat er zoveel op het onderwijs afkomt, zo benadrukt de inspectie, moeten onderwijsbesturen nog beter greep gaan krijgen op de ontwikkelingen en de financiën.
Lees verder