dinsdag 10 december 2019

Nieuw bij- en nascholingsplatform helpt docenten bij te blijven

Nieuw bij- en nascholingsplatform helpt docenten bij te blijven
Het is voor leraren steeds vaker lastig om bij- en nascholing te volgen, met name door het lerarentekort en de druk op het onderwijs. Er is vaak geen tijd voor de scholing of er is geen vervanger aanwezig. Om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, is goede scholing en begeleiding van...
Lees verder

Diploma behalen in het voortgezet speciaal onderwijs: welke opties zijn er?
Een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan op verschillende manieren een diploma behalen. Als zijn of haar school het aanbiedt, kan de leerling examen doen op de eigen school. Ook kan de leerling een staatsexamen afleggen of aan het examen deelnemen in het reguliere voortgezet...
Lees verder

Coachingspakket voor jongeren in gebarentaal over drank, drugs en games
Voor dove en slechthorende jongeren is er een coachingspakket beschikbaar in gebarentaal om het gebruik van drank, drugs en het spelen van games bespreekbaar te maken. Aan de hand van diverse filmpjes wordt zichtbaar op welke manier jongeren veilig kunnen omgaan met verslavende middelen. Dit meldt...
Lees verder

Trimbos blij met verbod lachgas als roesmiddel
Het Trimbos-instituut vindt het een goede zaak dat de beschikbaarheid van lachgas wordt ingeperkt. "Het mag straks niet meer verkocht worden in de horeca en op festivals als roesmiddel. Daardoor zal het gebruik waarschijnlijk wel afnemen", zegt Laura Nijkamp van het kennisinstituut.
Lees verder

Blokhuis verbiedt recreatief gebruik van lachgas
Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door het op de drugslijst van de Opiumwet te plaatsen. Lachgas wordt steeds vaker als recreatief roesmiddel gebruikt, wat leidt tot risico's voor de volksgezondheid, overlast en verkeersongevallen. Eigenlijke...
Lees verder

Grote netwerkstoring bij KNAW houdt aan
De KNAW kampt sinds gisteren met een grote netwerkstoring. Dit betekent dat de KNAW en haar onderdelen op dit moment niet of slecht bereikbaar zijn per vaste telefoon (VoIP) of e-mail. Veel websites zijn door deze storing off line. Dit meldt de KNAW.
Lees verder