woensdag 11 december 2019

LKCA: Agenda inclusieve podiumkunsten

Agenda inclusieve podiumkunsten
Op 29 november is de Agenda Inclusieve Podiumkunsten aangeboden aan het ministerie van OCW. De agenda richt zich op het toegankelijker maken van de podiumkunsten voor én met mensen met een beperking als (amateur)deelnemer, publiek, kunstdocent en artiest.
Lees verder

Vooraankondiging lancering nieuwe website
We werken momenteel hard aan de bouw van een nieuwe LKCA-website. Begin 2020 vindt de livegang plaats.
Lees verder

Leerlingen vmbo aan de slag met poëzie en fotografie
Dankzij de subsidieregeling Versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs maakten 180 vmbo-leerlingen van Terra Eelde kennis met poëzie en fotografie in het project 'Hoe licht gedicht wordt'. Ze werden begeleid door hun docenten, kunstenaars en Museum De Buitenplaats, waar het...
Lees verder

Ministers Van Engelshoven en Slob roepen op tot leesoffensief
In een Kamerbrief reageren de ministers Van Engelshoven en Slob op het advies van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur, met aanbevelingen over hoe cultuur en onderwijs samen kunnen zorgen voor meer leesplezier en leesmotivatie.
Lees verder

Minister Slob maakt vervolgstappen Curriculum.nu bekend
Begin volgend jaar staat een aantal Ronde Tafelgesprekken over Curriculum.nu gepland voor de vaste commissie Onderwijs in de Tweede Kamer. Ook spreekt de Kamer zich uit over het voorstel van minister Slob. Dit valt te lezen in de reactie van minister Slob naar de Tweede Kamer. Waarschijnlijk weten...
Lees verder

Vervolgstappen Curriculum.nu bekend
Begin volgend jaar staat een aantal Ronde Tafelgesprekken over Curriculum.nu gepland voor de vaste commissie Onderwijs in de Tweede Kamer. Ook spreekt de Kamer zich uit over het voorstel van minister Slob. Dit valt te lezen in de reactie van minister Slob naar de Tweede Kamer. Waarschijnlijk weten...
Lees verder