dinsdag 3 december 2019

Leesmonitor – Het Magazine: Leesopvoeding: hoe wijs je kinderen de weg naar het boek?

Leesmonitor – Het Magazine: Leesopvoeding: hoe wijs je kinderen de weg naar het boek?
'Als een kind leeshonger heeft, zal het steeds weer opnieuw een streepje voor hebben op zijn lotgenootjes die minder behoefte aan boeken hebben.' Deze woorden sprak kinderboekenschrijver Astrid Lindgren in 1971, en ze zijn nog steeds actueel. Lindgren zag in het ontwikkelen van de honger naar lezen een belangrijke rol weggelegd voor ouders en andere verzorgers. Zij kunnen kinderen stimuleren door hen te begeleiden bij het lezen, zelf het goede leesvoorbeeld te geven en te zorgen voor een rijk...
Lees verder

URGENTIE INZETTEN OP LEESMOTIVATIE IN HET ONDERWIJS HOOG
De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het zojuist verschenen toonaangevende onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing. Een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs, waarin leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand gaan,...
Lees verder