woensdag 18 december 2019

LECSO: Overzicht eindtoetsen PO en S(B)O

Overzicht eindtoetsen PO en S(B)O
Sinds dit schooljaar zijn ook s(b)o-scholen verplicht om de eindtoets af te nemen bij schoolverlaters. Het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen maanden drie bijeenkomsten georganiseerd om scholen te informeren over de verplichte eindtoets. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er veel vraag naar een overzicht van de mogelijkheden van de vijf goedgekeurde toetsaanbieders. De toetsaanbieders hebben op verzoek van LECSO informatie aangeleverd ove
Lees verder

EMB aanvraagformulier en handreiking
Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en extra zorg nodig. Een van de problemen waar (v)so scholen tegenaan
Lees verder