donderdag 12 december 2019

LECSO: 18+ leerlingen

18+ leerlingen
Al enige tijd hebben we als LECSO een nauwe band met Reporter Radio, het onderzoeksjournalistieke programma van KRO-NCRV. We praten met hen over de onderwerpen die zij op basis van eigen onderzoek in het onderwijsveld tegenkomen, waarbij het gespecialiseerd onderwijs de laatste maanden hun extra aandacht heeft. Zo hebben zij aandacht besteed aan de integratie speciaal-regulier, aan de wachtlijsten bij het so en sbo en, zeer recent, aan de proble
Lees verder

Laat je stem horen op 15 januari!
We schreven het elders al. Op 15 januari organiseert LECSO een bijeenkomst waarop het speciaal onderwijs zijn mening kan geven over wat er in de Evaluatie Passend Onderwijs ingebracht moet worden. Kort dag, dat realiseren wij ons, maar OCW wil graag alle geluiden uit het veld uiterlijk 20 januari verzameld hebben. Jullie mening doet er toe: alleen op deze wijze kunnen wij in de bestuurlijke overleggen met OCW een zo breed mogelijk gedragen input
Lees verder