maandag 9 december 2019

Kamerstukken OCW: Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024

Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024
Ministers Blok, Kaag en Van Engelshoven beschrijven de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
Lees verder

Uitvoering motie financiering ambtsopleidingen
Lees verder

Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs
Lees verder

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
Lees verder

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs (versie in Friese taal)
Lees verder

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs (versie in Nederlandse taal)
Lees verder

Kabinetsreactie op het Rathenau-rapport 'De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren'
Lees verder

Wetsvoorstel afschaffing rekentoets vo
Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Nader rapport Wetsvoorstel afschaffing rekentoets
Minister Slob stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel voor de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer.
Lees verder

Advies RvS afschaffing rekentoets voortgezet onderwijs
De Raad van State geeft advies over het Wetsvoorstel afschaffing rekentoets vo.
Lees verder