maandag 16 december 2019

AVS: Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten

Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten
Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van...
Lees verder

Flexwerkers minder blootgesteld aan arborisico's
Flexwerkers worden ten opzichte van vaste werknemers over het algemeen minder blootgesteld aan arborisico's als werkdruk, emotionele belasting en ongewenste omgangsvormen. Vaste krachten krijgen ten...
Lees verder

Schoolleiders uit Estland en Nederland leren van elkaar
Van 11 tot en met 13 december bezoekt een groep van veertien schoolleiders en leraren uit Estland de AVS in het kader van een internationale uitwisseling. Eerder gingen Nederlandse schoolleiders en...
Lees verder