donderdag 14 november 2019

WIN: 3x1 'Wanneer krijgen we weer les?' over gepersonaliseerd onderwijs

WIN: 3x1 'Wanneer krijgen we weer les?' over gepersonaliseerd onderwijs
Ben je altijd al benieuwd geweest naar hoe gepersonaliseerd onderwijs er in de praktijk uitziet? En of dit wérkelijk de toekomst van het onderwijs is? Onderwijskundige Paula van Manen is in haar nieuwe boek 'Wanneer krijgen we weer les?' openhartig over de huidige onderwijspraktijk. Het is een boek...
Lees verder

Limburgs erkend en (her)bevestigd als regionale taal
Tijdens het Streektaalsymposium in de Maaspoort in Venlo is het convenant Limburgse taal ondertekend tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Limburg. Namens BZK tekende minister Raymond Knops en namens de provincie Limburg tekende gedeputeerde Ger...
Lees verder

Tweede Kamer pleit voor meer mannelijke leraren in primair onderwijs
De Tweede Kamer ziet graag meer mannelijke leraren voor de klas in het basisonderwijs. Momenteel is 85 procent van de leerkrachten vrouw en 15 procent man. De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie hebben voor een motie van Denk gestemd, waarin onder meer staat dat een evenwichtigere...
Lees verder

Samenwerking tussen studenten en installatiebedrijven tijdens Techathon
In één dag tijd een concreet plan ontwikkelen voor een duurzame woonwijk. Dat is de opzet van de Techathon die Techniek Nederland op 21 november organiseert in The Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Aan het evenement doen acht verschillende teams mee, waarin medewerkers van...
Lees verder

Smartphones op school toestaan in de lessen of helemaal verbieden?
Smartphones op scholen helemaal verbieden of juist toestaan in de lessen. Middelbare scholen  worstelen al langer met de vraag hoe zij om moeten gaan met het telefoongebruik van leerlingen. Het antwoord ligt ergens in het midden, zeggen Kennisnet en de VO-raad. Eerder dit jaar stelden zij...
Lees verder

CDA: breder onderzoek naar fouten bij fiscus
De problemen bij de fiscus zijn mogelijk "veel breder en structureler" dan eerst gedacht. Daarom moet er onderzoek komen van de vele bezwaren die volgens een klokkenluider aan de kant zijn geschoven door ambtenaren bij de Belastingdienst, vindt regeringspartij CDA.
Lees verder