vrijdag 22 november 2019

VOS/ABB: Nieuw aanbod mensenrechteneducatie

Nieuw aanbod mensenrechteneducatie
Het College voor de Rechten van de Mens heeft nieuwe werkvormen ontwikkeld voor mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Lees verder → The post Nieuw aanbod...
Lees verder

Handreiking ouderbetrokkenheid en taalverwerving
Onder andere scholen kunnen gebruikmaken van een nieuwe handreiking over ouderbetrokkenheid en taalverwerving. De handreiking is ontwikkeld door de Vereniging Openbaar Onderwijs en het Inspraakorgaan...
Lees verder

Slob wil bemiddelaar om cao-gesprek vlot te trekken
Onderwijsminister Arie Slob heeft de sociale partners in het primair onderwijs voorgesteld een bemiddelaar aan te stellen om de cao-impasse te doorbreken. Lees verder → The post Slob wil...
Lees verder