dinsdag 12 november 2019

'Van Zon Krijg Je Energie’ nu onder vlag van Slim Opgewekt Scholen

'Van Zon Krijg Je Energie' nu onder vlag van Slim Opgewekt Scholen
Het project 'Van Zon Krijg Je Energie' gaat voortaan verder onder de vlag van Slim Opgewekt Scholen. Hiermee wordt het duurzaamheidsproject voor scholen voortgezet. De officiële overdracht vond onlangs plaats in Arnhem. De 350 deelnemende onderwijsinstellingen in Nederland kunnen zo verder werken...
Lees verder

Koning Willem-Alexander aanwezig bij Gala van de Sterrenkunde
Koning Willem-Alexander is op dinsdagavond 17 december aanwezig op het Gala van de Sterrenkunde in de Stadsgehoorzaal in Leiden. De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) organiseert deze avond om 20 jaar NOVA en 100 jaar Internationale Astronomische Unie (IAU) te vieren. Dit meldt...
Lees verder

Leren is... nieuwe kennis construeren voor een veranderende wereld
Actief kennis construeren en responsief leren: een leren dat geen genoegen neemt met geïsoleerde feitenkennis maar actief ingaat op de actuele, authentieke problemen en uitdagingen in de steeds sneller veranderende samenleving. Dat heeft het onderwijs nodig, volgens prof.dr. Frank de Jong in zijn...
Lees verder

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs vanaf 1 november
Vanaf 1 november 2019 is toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop geworden. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend...
Lees verder

Minister Slob op bezoek bij Leraar van het Jaar Anouk Huijs
Anouk Huijs werd begin 2019 verkozen tot Leraar van het Jaar 2019 in het primair onderwijs. Minister Slob ging gisteren op bezoek om te kijken hoe het nu met haar gaat. Dit meldt Rijksoverheid.
Lees verder

Dubbel zo veel geld naar kennis en innovatie
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar....
Lees verder