donderdag 7 november 2019

Saxion start samenwerking HiTex en krijgt miljoen voor textielonderzoek

Saxion start samenwerking HiTex en krijgt miljoen voor textielonderzoek
Het HiTex-project heeft vanuit de regeling RAAK-PRO een financiering van 1 miljoen euro voor de komende vier jaar ontvangen. In het project werken ruim 14 onderzoeksinstituten, textiel- en elektronicabedrijven uit mkb en grootbedrijf samen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van in textiel...
Lees verder

Hoger opgeleide Wajongers toch niet gekort
Een groep mensen met een Wajong-uitkering wordt toch niet gekort. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.
Lees verder

15 januari: Themamiddag Governance in het mbo
De onderwijsinspectie organiseert op 15 januari van 13:00 tot 17:00 uur een themamiddag voor raden van toezicht en colleges van bestuur van bekostigde instellingen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.
Lees verder

Lancering LINK Lelystad: onderwijs en bedrijfsleven samen sterk in techniek
Op 30 oktober is het transferpunt Link Lelystad geopend dat onderwijs en bedrijfsleven in Lelystad met elkaar verbindt. Het transferpunt maakt het mogelijk om een structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te realiseren door het organiseren van langlopende samenwerkingsafspraken....
Lees verder

Geen landelijke cijfers over leerlingen op wachtlijst speciaal onderwijs
Er zijn geen landelijke cijfers beschikbaar van het aantal leerlingen op wachtlijsten van het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit laat onderwijsminister Arie Slob weten in antwoord op Kamervragen van de PvdA.
Lees verder

Leerlingen brengen gevaren van mensenhandel in beeld op Instagram
Gemeente Arnhem wil het bewustzijn over mensenhandel en het voorkomen van slachtoffers vergroten. Het herkennen van signalen kan levens redden. Met name jongeren zijn kwetsbaar voor deze vorm van criminaliteit. Met een Instagramactie gaan scholieren aan de slag met dit thema. Op die manier maken we...
Lees verder