woensdag 13 november 2019

PO Raad: Project Baanbrekers is officieel gestart: samen verkleinen we de afstand tot werk!

PO-RAAD
Project Baanbrekers is officieel gestart: samen verkleinen we de afstand tot werk!
Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Met het project nemen de PO-Raad en VO-raad praktische knelpunten weg die scholen tegenkomen bij het creëren...
Lees verder

De ketenregeling bij vervanging in het openbaar onderwijs verandert
Vanaf 1 januari 2020 geldt voor werknemers in het openbaar onderwijs de ketenbepaling van het bijzonder onderwijs. In dit artikel lees je wat dit betekent voor de vervangingen die reeds voor die datum zijn begonnen.
Lees verder

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen
Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag...
Lees verder