vrijdag 1 november 2019

PO Raad: PO-Raad onderschrijft pleidooi om uitsluiting kinderen te voorkomen

PO-RAAD
PO-Raad onderschrijft pleidooi om uitsluiting kinderen te voorkomen
De PO-Raad onderschrijft de oproep van diverse maatschappelijke organisaties dat kinderen niet van extra activiteiten op school mogen worden uitgesloten, ook al betalen hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. De PO-Raad en haar leden hebben daarom een jaar geleden hiertoe een richtlijn...
Lees verder

Géén wijziging in opbouw voorziening groot onderhoud voor jaarverslag 2020
Schoolbesturen mogen ook over 2020 de voorziening groot onderhoud op de zelfde wijze opbouwen zoals zij dat in voorgaande jaren hebben gedaan. Op verzoek van OCW en de Raad voor de Jaarverslaggeving is een werkgroep ingesteld die een advies zal uitbrengen. In de loop van 2020 zal duidelijk worden...
Lees verder