woensdag 27 november 2019

PO Raad: PO-Raad lanceert nieuwe cijferwebsite voor meer inzicht in primair onderwijs

PO-RAAD
PO-Raad lanceert nieuwe cijferwebsite voor meer inzicht in primair onderwijs
Ben je op zoek naar informatie over aantallen leerlingen, opleiding en ontwikkeling van leraren of over de financiën in het primair onderwijs? Voortaan kun je hiervoor terecht op de nieuwe website www.primaironderwijsincijfers.nl die de PO-Raad onlangs lanceerde.
Lees verder

Algemene Onderwijsbond roept op tot tweedaagse staking
De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept leraren in het primair onderwijs op in januari twee dagen het werk neer te leggen, op 30 en 31 januari. Met de tweedaagse staking wil de AOb 'de druk op het kabinet opvoeren' om structureel extra geld uit te trekken om het personeelstekort op te lossen, zo...
Lees verder

Pensioenpremie ABP stijgt licht in 2020
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gaat per 1 januari 2020 niet stijgen, maar de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt met 0,4 procentpunt. Het APB-bestuur heeft dit op 21 november 2019 bekend gemaakt.
Lees verder

Onderwijsraad: scholen en aanbieders moeten meer samen optrekken
Het aanbod van educatieve dienstverleners en de vraag vanuit scholen sluiten onvoldoende op elkaar aan. En dit terwijl educatieve dienstverlening moet bijdragen aan duurzame vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs. Adviseurs, methodemakers, toetsontwikkelaars en onderzoekers zouden hun aanbod...
Lees verder

Mariëtte Hamer bemiddelaar bij cao-gesprekken primair onderwijs
SER-voorzitter Mariëtte Hamer gaat als bemiddelaar om tafel met de sociale partners in het primair onderwijs. De PO-Raad en vakbonden hopen op die manier alsnog op korte termijn een nieuwe cao voor het primair onderwijs te kunnen sluiten.
Lees verder

Regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen
Veel uitdagingen waar scholen voor staan, bijvoorbeeld rondom leerlingendaling, het lerarentekort, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kansengelijkheid, vragen om regionale samenwerking. Met deze notitie willen de PO-Raad, VO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB regionale...
Lees verder