vrijdag 22 november 2019

PO Raad: Het kan bijna weer: kies je eindtoets voor 2020

PO-RAAD
Het kan bijna weer: kies je eindtoets voor 2020
Scholen kunnen zich tussen 1 december 2019 en 31 januari 2020 weer aanmelden voor verschillende eindtoetsen. Ook dit schooljaar kunnen zij kiezen uit ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets, AMN Eindtoets en de Centrale Eindtoets. In tegenstelling tot 2019 wordt de Centrale Eindtoets in 2020 ook weer...
Lees verder

Gesprekken over cao voor primair onderwijs leiden niet tot akkoord, maar PO-Raad wil dat geld toch naar medewerkers gaat
De onderwijsvakbonden hebben het eindbod van de PO-Raad voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgewezen. De PO-Raad is daar zeer teleurgesteld over. Omdat de PO-Raad het belangrijk vindt dat de beschikbare middelen daadwerkelijk bij het personeel terecht komen, gaat de sectororganisatie...
Lees verder

Schoolbesturen zetten volop in op verantwoording en bespreken vastlopen cao-onderhandelingen
Een ontwikkeling richting meer transparantie en rijkere verantwoording, dat is de wens van leden van de PO-Raad, zo bleek donderdag tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden vinden het een goede ontwikkeling dat PO-Raad en VO-raad werken aan een po/vo benchmark zodat maatschappij en...
Lees verder