vrijdag 29 november 2019

PO Raad: Compensatie voor scholen die te weinig onderwijsachterstandsmiddelen hebben ontvangen

PO-RAAD
Compensatie voor scholen die te weinig onderwijsachterstandsmiddelen hebben ontvangen
Minister Arie Slob (Onderwijs) schreef deze zomer aan de Tweede Kamer dat door het verkeerd verwerken van een van de kenmerken die Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt bij het berekenen van onderwijsachterstandscores, sommige scholen te weinig geld hebben ontvangen. De definitieve...
Lees verder

Kamer wil geen extra drempels voor deelname flexibele onderwijstijden
Scholen die eerder proefdraaiden met flexibele onderwijstijden, moeten hiermee kunnen doorgaan als zij hun onderwijskwaliteit op orde hebben, vindt de Tweede Kamer. Zij vindt het onwenselijk dat minister Arie Slob (Onderwijs) als aanvullende voorwaarde wil stellen dat scholen hiervoor het predicaat...
Lees verder

Extra geld najaarsnota al bestemd voor convenant lerarentekort
Het kabinet stelt ruim een miljard euro beschikbaar voor 'urgente maatschappelijke problemen'. Dit werd dinsdag bekend bij de presentatie van de najaarsnota. Zo gaat er geld naar het aanpakken van stikstofproblematiek en naar het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Er is ook geld voor het...
Lees verder

Doe ook mee aan het onderzoek naar sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor borging van onderwijskwaliteit én voor ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs. Bestuurders en schoolleiders werken hierin samen; die samenwerking vindt plaats in wat we 'sturingsrelaties' noemen. De aard en kwaliteit van deze relaties bepalen hoe binnen...
Lees verder

Nieuwe special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken
Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en vooral ook een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van de nieuwe special...
Lees verder

Sectorraden presenteren advies 'Slimme Verbindingen' aan ministers van onderwijs
Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding tussen onderwijs en onderzoek? En hoe lossen we knelpunten op die het ontwikkelen en delen van kennis in de weg staan? In dit kader hebben de vijf sectorraden...
Lees verder