maandag 11 november 2019

PO Raad: Alliantie ‘Divers voor de Klas’ van start

PO-RAAD
Alliantie 'Divers voor de Klas' van start
Hoe zorgen we voor meer diversiteit in de lerarenteams? En waarom kiezen er eigenlijk zo weinig mannen voor de pabo? Terechte vragen waar het onderwijs al enige tijd mee worstelt. Schoolteams zijn nog geen goede afspiegeling van de samenleving. En dat moet anders. Daarom hebben de PO-Raad,...
Lees verder

Kabinet houdt voet bij stuk: Geen structureel geld voor primair onderwijs
Als het aan het kabinet ligt, zit er voor het primair onderwijs deze kabinetsperiode niet meer in dan eenmalig extra geld zoals vorige week werd afgesproken in het convenant tussen sectorraden, bonden en minister. Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting donderdag beloofden verschillende...
Lees verder