maandag 4 november 2019

Onderwijsinspectie: Meer aandacht voor duurzame participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie nodig

Meer aandacht voor duurzame participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie nodig
Gemeenten, scholen, zorginstanties en werkgevers hebben nog te weinig oog voor duurzame participatie van jongvolwassenen (tussen de 18 en 27 jaar) zonder startkwalificatie. Ook hebben de organisaties te weinig aandacht voor persoonlijke groei van deze groep mensen. Het ontbreekt jongvolwassenen aan een vast aanspreekpunt als zij hulp ontvangen van deze organisaties.
Lees verder

Save the Date: De Staat van het Onderwijs 2020
De Staat van het Onderwijs 2020 vindt plaats op woensdag 22 april in het congrescentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Tijdens het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.
Lees verder

Weblog: Waar plezier en kwaliteit samenkomen
Ogen die stralen, wie wordt daar nou niet blij van? Regelmatig zie ik ze wanneer ik met leraren in gesprek ben over hun leerlingen, over hun vak. Dat zijn mooie momenten waarop voelbaar is dat we beiden hetzelfde voor ogen hebben: goed onderwijs voor alle leerlingen. Natuurlijk, in de praktijk van alledag en de praktijk van dit moment is dat niet altijd even gemakkelijk. Toch kom ik ze regelmatig tegen als ik op schoolbezoek ben.
Lees verder

Intern toezicht mbo verbetert stap voor stap
Het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, is de laatste jaren professioneler geworden. Meer nog dan vroeger wordt van de raden van toezicht verlangd dat ze proactief en kritisch toezicht houden op hun onderwijsbestuur. Toch moeten de interne toezichthouders zich nog verder verbeteren. Dat vinden zij zelf ook, zo blijkt uit het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie ziet onder meer mogelijkheden in ruimere scholing, en in het vaker onderling delen van goede voorbeelden.
Lees verder