woensdag 20 november 2019

Onderwijsinspectie: Breed onderzoek naar burgerschap gestart

Breed onderzoek naar burgerschap gestart
Deze week is de inspectie gestart met een onderzoek naar de manier waarop scholen basiswaarden bevorderen, als onderdeel van de wettelijke burgerschapsopdracht van scholen. Het onderzoek richt zich onder meer op hoe scholen invulling geven aan thema's waarover morele opvattingen sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld seksuele diversiteit. De inspectie bezoekt zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen.
Lees verder

Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen
Het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs laat zien dat de leerlingprestaties van groep 8-leerlingen op het gebied van Engels uiteenlopen. De Engelse gespreksvaardigheid, maar ook de luistervaardigheid, leesvaardigheid en woordenschat verschilt aanzienlijk per leerling. Voor het waarderen van deze prestaties is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de taalbeheersingsniveaus zoals vastgelegd in het Europees Referentiekader, oplopend van A1 (beginnende gebruiker) tot en met C2 (vaardige gebruiker).
Lees verder

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs
Per 1 november 2019 is het toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop.
Lees verder

Aanloopproblemen in 2018 bij invoering Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
In 2018 hebben de GGD'en voor het eerst in jaren meer tekortkomingen vastgesteld in de kinderopvang. In de helft van de gevallen komt dit doordat nog niet alle kinderopvanglocaties aan de nieuwe eisen van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) voldoen. Deze wet werd begin 2018 van kracht. Wel nam het aantal geconstateerde tekortkomingen in de loop van het jaar af. Dit blijkt uit het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs, dat vandaag is gepubliceerd.
Lees verder