maandag 18 november 2019

LECSO: ‘Zoek al vroeg die samenwerking met VSO en UWV’

'Zoek al vroeg die samenwerking met VSO en UWV'
Elk half jaar zitten ze met elkaar om tafel. De stagecoördinator, een arbeidsdeskundige van het werkleerbedrijf, de verzekeringsarts, een procesbegeleider van UWV en de regisseur participatie van de gemeente. Welke leerlingen komen in aanmerking voor een beschutte werkplek? De vroegtijdige aanpak in Noordoost-Friesland heeft succes. Een vso-school met de focus op werk, dat is een van de succesfactoren, stelt regionaal arbeidsdeskundige Andr
Lees verder

Onderzoek naar thuizitter: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen
Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die we al jaren zien en die doorzet, ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). Vanuit de onderwijspraktijk wordt de omgang met leerlingen met gedragsproblemen als moeilijk ervaren en in verband gebracht met het aantal thuiszitters dat niet te
Lees verder