maandag 18 november 2019

LECSO: Vragen over financieringsconstructies

Vragen over financieringsconstructies
De laatste tijd hebben we bij LECSO een aantal vragen gekregen over de financieringsconstructies voor (v)so-leerlingen die niet in overeenstemming waren met de bekostigingsvoorwaarden. \"Hoewel met deze constructies in sommige gevallen wordt beoogd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of onderwijskundige knelpunten op te lossen, is er volgens het ministerie sprake van onrechtmatige situaties\", aldus de Inspectie van het Onderwijs. Het
Lees verder

Passend onderwijs op het MBO
Passend onderwijs past door welwillendheid en communicatieOnderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en talenten van álle studenten: dat is passend onderwijs. Dat vraagt maatwerk van iedereen die bij een student betrokken is. Om mbo-scholen daarin te ondersteunen, lanceerde de MBO Raad op 14 november 2019 het Kennispunt MBO Passend Onderwijs. Een coach en een zorgcoördinator vertellen hoe zij maatwerk bieden op hun school aan student
Lees verder