vrijdag 29 november 2019

LECSO: Rekenmodel achterstandsbekostiging 2019-2020

Rekenmodel achterstandsbekostiging 2019-2020
Het ministerie van OCW verdeelt de onderwijsachterstandsmiddelen vanaf dit schooljaar (2019-2020) jaarlijks op basis van door het CBS berekende achterstandsscores per school. In bijgevoegd bestand is een indicatie van de achterstandsbekostiging inzichtelijk gemaakt. Deze toelichting hoort bij het bestand “Achterstandsbekostiging 2019-2020 incl. artikel 4a” dat via de website van de PO-Raad beschikbaar is gesteld. Het bestand geeft pe
Lees verder

En de winnaar is … De TOPklas
De TOPklas van de Koningin Julianaschool in Culemborg is hét Project Speciaal 2019. Op Het Congres kreeg de school de prijs van 7.500 euro uitgereikt door de jury-voorzitter Addie Smulders.IATB (Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostinging zorg/onderwijs) en IXVO waren de 2 andere genomineerde projecten. De jury had dit jaar de keuze uit 23 projecten die allemaal vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stim
Lees verder