donderdag 21 november 2019

LECSO: Onderzoek naar thuiszitter: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen

Onderzoek naar thuiszitter: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen
Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt. Een stijging die we al jaren zien en die doorzet, ondanks de inspanningen die voortvloeien uit het Thuiszitterspact (2016) of Passend onderwijs (2014). Vanuit de onderwijspraktijk wordt de omgang met leerlingen met gedragsproblemen als moeilijk ervaren en in verband gebracht met het aantal thuiszitters dat niet te
Lees verder

Geen akkoord nieuwe cao primair onderwijs
Er komt voorlopig geen akkoord voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn gisteravond (woensdag 20 november) laat afgebroken. De onderwijsvakbonden hebben het eindbod van de PO-Raad voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgewezen. De werkgevers kwamen volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk met een loonbod van minder dan 3 procent. Stolk: “De werkgevers lijken nog steeds niet
Lees verder