maandag 18 november 2019

LECSO: Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen
Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.De Onderwijsraad reageert hiermee op een verzoek van de
Lees verder

Ict anders organiseren start op congres OnderwijsInzicht
Het klinkt zo mooi: anders organiseren. Maar hoe dan? Welke keuzes maken andere scholen, en waarom? Kan ict de connectie met leerlingen helpen verbeteren? Welke digitale werk- en leeromgeving past in het onderwijsproces? Wat kunnen we leren van elkaars ervaringen Op het congres OnderwijsInzicht, georganiseerd door Kennisnet, delen hoogleraren, experts, schoolbestuurders, schooldirecteuren, informatiemanagers en leraren hun inzichten aan de hand
Lees verder