maandag 18 november 2019

LECSO: Nice to know

Nice to know
Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know. Over het hoofd
Lees verder

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie en de voorbereiding daarop. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlin
Lees verder