dinsdag 26 november 2019

Kamerstukken OCW: Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over het bericht België houdt grens dicht voor directeu...

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over het bericht België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven over beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken Cornelius Haga Lyceum
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over stand van zaken ten aanzien van het Cornelius Haga Lyceum.
Lees verder

Antwoorden Kamervragen over financieringsbasis van de landelijke publieke omroep
Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de mate waarin de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) teruglopende reclame-inkomsten kan opvangen in haar eigen begroting.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Songfestival
Minister Slob stuurt de antwoorden op Kamervragen over het Songfestival.
Lees verder

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'Alarm over vervalste mbo-diploma's'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de inhuurkosten van externen bij de NPO
Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de inhuurkosten van externen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 4 keer hoger zijn dan de Roemernorm.
Lees verder

Reflectie besparingen publieke omroep
Het memo richt zich op de vraag welke besparingsmogelijkheden er zijn voor de publieke omroep. Dit naar aanleiding van de financieringsbasis van de omroep die onder druk staat door terugloop van de reclame-inkomsten.
Lees verder

Kamerbrief over gesprekken financieringsbasis landelijke publieke omroep
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over zijn gesprekken met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en het College van Omroepen over de financieringsbasis van de landelijke publieke omroep. Dit naar aanleiding van de terugloop van de reclame-inkomsten.
Lees verder

Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum
Lees verder

Reactie op commissieverzoek Eerste Kamer toezeggingen met kenmerk 16529113u Minister Slob
Lees verder