dinsdag 5 november 2019

Kamerstukken OCW: Antwoord op schriftelijke vragen van lid van den Hul (PvdA) over intimidatie op de werkvloer bij un...

Antwoord op schriftelijke vragen van lid van den Hul (PvdA) over intimidatie op de werkvloer bij universiteiten
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Rog (CDA) begrotingsvragen aantallen en uitgaven WW en BW po, vo en mbo
Lees verder

Antwoord op feitelijke vragenlijst commissie OCW over opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting artikel 15 Mediabegroting
Lees verder

Antwoorden op feitelijke vragen beleidsdoorlichting studiefinanciering artikel 11
Lees verder

Kamerbrief over besteding opbrengsten leenstelsel en voortgang kwaliteitsafspraken
Minister Van Engelshoven meldt waaraan de opbrengst van het leenstelsel voor studenten wordt besteed. Ook geeft zij de laatste stand van zaken rondom de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs.
Lees verder

Reactie op verzoek Commissie OCW om levering van geactualiseerd overzicht beloning van leraren in po en vo
Lees verder

Brief aan Tweede Kamer Geannoteerde agenda OJCS-Raad (Cultuur) 21 november 2019
Lees verder

Brief aan Eerste Kamer Geannoteerde agenda OJCS-Raad (Cultuur) 21 november 2019
Lees verder

Antwoord Kamervragen Rog Respect Education Foundation
Lees verder

Kamerbrief inzake reactie op commissiebrief inzake licentie International School Twente
Lees verder