vrijdag 15 november 2019

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief nieuwsbrief van de KVLO onderzoek uren LO bij het vmbo tl gl

Aanbiedingsbrief nieuwsbrief van de KVLO onderzoek uren LO bij het vmbo tl gl
Minister Slob stuurt de brief van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het aantal uren lichamelijke opvoeding bij het vmbo tl/gl naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang uitreiking Canon van Nederland
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang uitreiking Canon van Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024.
Lees verder

Wijziging Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016
Lees verder

10945 Brief TK voorhang Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016
Lees verder

ID9212 Nader rapport wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs
Lees verder

advies raad van state 14 11
Lees verder

ID9212 K-2 versie NR naar MR wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)
Lees verder

Brief aan de Tweede Kamer Mediabegrotingsbrief 2020
Lees verder

BIJLAGE_5A_Aanbiedingsbrief_bij_Begroting_2020_NPO
Lees verder