donderdag 28 november 2019

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief voor reactie op het verzoek van de Commissie OCW Eerste Kamer met nadere vragen ov...

Aanbiedingsbrief voor reactie op het verzoek van de Commissie OCW Eerste Kamer met nadere vragen over een aantal toezeggingen
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november, de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september en het BNC-fiche: Herschikking verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit Strategische Innovatie Agenda EIT 2021–2027.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november, de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 september en het BNC-fiche: Herschikking verordening Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) met besluit Strategische Innovatie Agenda EIT 2021–2027.
Lees verder

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging
Lees verder

brief met antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor onderwijs etc. over de uitkomsten
Lees verder

ID 9285 Aanbiedingsbrief TK nota nav verslag wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

ID 9285 tekenversie Nota nav verslag Wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

ID 9285 Nota van wijziging Wv versterken positie mbo-studenten
Lees verder

Kamerbrief totaalpakket vereenvoudiging bekostiging vo
Lees verder

Antwoorden kamervragen Van den Hul (PvdA) over hoge uitval studenten aan lerarenopleidingen
Lees verder