maandag 18 november 2019

AVS: Onderwijsraad: niet particulier onderwijs financieren vanwege Passend onderwijs

Onderwijsraad: niet particulier onderwijs financieren vanwege Passend onderwijs
Minister Slob overweegt om met hulp van de rijksbekostiging leerlingen onderwijs te laten volgen op een particuliere school als leerlingen met complexe lichamelijke of psychische problematiek geen...
Lees verder

40 procent scholen heeft geen vakleerkracht cultuureducatie
Veertig procent van de scholen in het primair onderwijs heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. De belangrijkste reden hiervoor is gebrek aan middelen. Het grootste deel van de scholen heeft...
Lees verder

Twee schooldirecteuren roepen op om positieve verhalen te delen
Twee schooldirecteuren van openbare scholen in Gouda, Jasper van der Beek en Jerry Knotter, roepen leraren en leerlingen op om hun persoonlijke anekdotes van school online te plaatsen met de hashtag...
Lees verder