donderdag 21 november 2019

AVS: Minder kans op verlaging van pensioen volgend jaar

Minder kans op verlaging van pensioen volgend jaar
Door een verlaging van de dekkingsgraad en een tijdelijke versoepeling van de pensioenregels is de kans groot dat het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP) de pensioenen volgend jaar niet hoeft te...
Lees verder

Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken
De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november 's avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. "We zijn boos en teleurgesteld", zo zegt...
Lees verder

Aantal gemeenten in Gelijke Kansen Alliantie breidt zich uit
Met dertig gemeenten is een meerjarige Gelijke Kansen Alliantie (GKA-)agenda tot stand gekomen, in samenwerking met het ministerie van OCW. De komende tijd werkt het ministerie met nog twintig...
Lees verder