woensdag 23 oktober 2019

PO Raad: Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs

PO-RAAD
Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs
De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid,...
Lees verder

In uiterste nood toegestaan: onbevoegde voor de klas
Scholen die in uiterste nood de wet overtreden om het lerarentekort het hoofd te bieden, hoeven niet bang te zijn voor represailles van de Inspectie van het Onderwijs. Wanneer zij kunnen aantonen echt niet anders te kunnen, ziet de inspectie de overtreding door de vingers.
Lees verder

Inspiratieregio's samenwerking onderwijs en zorg gaan van start
Voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs Jeugd en Zorg een oproep gedaan voor het vinden van tien inspiratieregio's of gemeenten. Regio's met lef én uitvoeringskracht die in de praktijk sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Deze regio's gaan...
Lees verder