dinsdag 22 oktober 2019

Onderwijsraad organiseert dialoog over vrijheid van onderwijs

Onderwijsraad organiseert dialoog over vrijheid van onderwijs
Wat is de betekenis van artikel 23 in onze tijd? Wat houdt de vrijheid van onderwijs in en waar leidt die vrijheid toe? Hoe verhoudt die vrijheid zich tot de zorg van de overheid voor het onderwijs? Op maandag 9 december organiseert de Onderwijsraad in Culemborg een Onderwijsdialoog over dit thema....
Lees verder

Vanaf november strenger toezicht op zorgplicht passend onderwijs
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop. De Onderwijsinspectie gaan toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend...
Lees verder

Slob neemt maatregelen om examenorganisatie verder te versterken
De examenorganisatie in het voortgezet onderwijs moet verder worden versterkt, blijkt onder meer uit de casussen VMBO Maastricht en Calvijn College. Daarom neem minister Slob een aantal maatregelen, waaronder een aanscherping van het wettelijk kader en een uitbreiding van het bestuurlijk...
Lees verder

21 tot 27 oktober: Internationale Open Access Week 2019
Van 21 tot en met 27 oktober wordt weer de Internationale Open Access Week 2019 gehouden. Het thema van dit jaar is: 'Open for Whom. Equity in Open Knowledge'. Ook in Nederland wordt een aantal open science activiteiten georganiseerd in of rondom deze week.
Lees verder

ANWB: Schadelijke stoffen in 4 soorten autozitjes
De ANWB heeft bij een test van autostoeltjes vier modellen het predicaat 'slecht' gegeven wegens een hoge concentratie schadelijke stoffen in de bekleding. Bij het onderzoek werden twintig modellen onder de loep genomen. Vijf zitjes kregen een 'voldoende' en elf stoeltjes zijn als 'goed' beoordeeld.
Lees verder

Slob niet bereid om te praten met uitzendbureaus over 'absurde tarieven'
Minister Slob benadrukt dat hij het onwenselijk vindt dat uitzendbureaus extreem hoge tarieven hanteren voor leraren, terwijl het lerarentekort zo nijpend is. Toch blijft hij erbij dat de bureaus zelf hun tarieven bepalen en dat hij dit niet kan verbieden. Dit schrijft de minister in een brief aan...
Lees verder