vrijdag 11 oktober 2019

Onderwijsinspectie houdt toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Onderwijsinspectie houdt toezicht op zorgplicht passend onderwijs
Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek van Onderwijsinspectie. De inspectie gaat toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend...
Lees verder

Aanmelden voor trajectjaar Excellente Scholen 2020 kan tot 15 november
Om mee te kunnen doen aan het traject Excellente Scholen heeft een school de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs nodig. Tot en met vrijdag 15 november kunnen scholen zich via het Schooldossier (ISD) een onderzoek naar de waardering Goed aanvragen. Dit meldt de Inspectie van het...
Lees verder

Peuters starten met educatieprogramma jongleren in het verkeer
Op kinderdagverblijf Grasrijk in Houten werd op donderdagmiddag 10 oktober een start gemaakt met het programma Jongleren in het verkeer. Het programma Jongleren in het verkeer maakt deel uit van het verkeerseducatieprogramma van de provincie Utrecht. Inmiddels doen er meer dan 300...
Lees verder

Lectoraat Windenergie Hanzehogeschool richt zich met name op onderwijs
Gister, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, werd Gerard Schepers geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen. Schepers heeft drie belangrijke doelen geformuleerd voor zijn lectoraat Windenergie. Hij wil de kosten van windenergie verlagen, de sociale acceptatie van windenergie...
Lees verder

Armoedespel verspreid op Groningse scholen
De Groningse Raad van Kinderen heeft het Armoede-monsterspel gemaakt, dat op woensdag 9 oktober is aangeboden aan leden van de gemeenteraad. De kunst van het spel is van de nachtmerrieachtige monsterkoppen vriendelijke reuzen te maken. De Raad van Kinderen verspreidt het spel onder de basisscholen...
Lees verder

Dreiging op school? Meld het meteen
Als er een dreiging plaatsvindt op school, is dat schrikken voor iedereen. Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit gebeurt. Als er toch iets voorvalt, is het belangrijk om voorbereid te zijn. De eerste stap is altijd om een melding van de dreiging te doen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs,...
Lees verder