woensdag 9 oktober 2019

Onderwijsinspectie: Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers

Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers
Wie bij nader inzien toch graag leraar wil worden, kan bij de Nederlandse lerarenopleidingen kiezen uit vele soorten deeltijd-lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten. Alleen ontbreekt het overzicht: veel geïnteresseerden zien door de bomen het bos niet meer. Ook blijkt de eenmaal gekozen opleidingsvorm niet altijd het best aan te sluiten bij hun eigen achtergrond, vaardigheden of mogelijkheden. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen.
Lees verder

Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2020
Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2020? Dat staat in het Jaarwerkplan 2020. De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en bovendien rapporteert ze op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2020 een aantal thema's centraal.
Lees verder

Hoe middelbare scholen hun leerlingen beter kunnen motiveren
Scholen in het voortgezet onderwijs hebben veel mogelijkheden tot hun beschikking om hun leerlingen te motiveren. Meer dan ze in de praktijk blijken toe te passen. Bijvoorbeeld binnen de lessen meer uitdaging bieden, en aan leerlingen duidelijker maken wat het nut is van opdrachten en toetsen. Op dit moment organiseren scholen motiverend onderwijs vaak buiten de reguliere les, bijvoorbeeld door extra vakken aan te bieden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Motivatie om te leren: motiverende kenmerken van het voortgezet onderwijs'.
Lees verder

Inspectie nodigt docenten uit als tijdelijk toegevoegd expert
Ook in het komende schooljaar kunnen docenten, intern begeleiders en bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers meelopen met een onderwijsinspecteur tijdens themaonderzoeken bij scholen. Aan onderwijsprofessionals uit de praktijk biedt de Inspectie van het Onderwijs sinds enkele jaren de gelegenheid mee te doen aan meerdaagse onderzoeken, als zogeheten Tijdelijk Toegevoegde Experts. Geïnteresseerden met verschillende deskundigheid kunnen zich tot 23 oktober 2019 aanmelden.
Lees verder