dinsdag 15 oktober 2019

NRO: Tussentijdse resultaten oktober 2019 evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuu...

Tussentijdse resultaten oktober 2019 evaluatie wet 'Doelmatige Leerwegen' en herziening kwalificatiestructuur mbo
De resultaten van de meest recente rapporten van het onderzoeksprogramma Evaluatie wet 'Doelmatige Leerwegen' en herziening kwalificatiestructuur mbo laten zien dat er vooralsnog geen effecten kunnen...
Lees verder

19 november: intentieverklaring Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs
Tot 19 november 2019, 14:00 uur, kunnen intentieverklaringen worden ingediend voor 'Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs'. The post 19 november: intentieverklaring Impactonderzoek...
Lees verder