maandag 7 oktober 2019

NRO: Subsidie toegekend voor peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Subsidie toegekend voor peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs
In het kader van het peilingsonderzoek Leesvaardigheid is subsidie toegekend aan een consortium bestaande uit onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands (EN), Radboud Universiteit, KBA Nijmegen...
Lees verder

Nieuwe procedure urgent onderzoek vanaf 22 oktober 2019
Het NRO heeft in toenemende mate te maken met het uitzetten van onderzoek naar urgente vragen met een korte looptijd en een relatief klein bedrag waarbij het van belang is dat er snel gestart kan...
Lees verder