vrijdag 18 oktober 2019

Mbo today: Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief

Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief

De financiële prognoses van mbo-scholen laten veelal te wensen over. Veel scholen houden aan het eind van het jaar meer geld over dan zij vooraf begroot hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Onderwijs over de financiële positie van scholen in 2018. De mbo-sector als geheel houdt de afgelopen jaren stelselmatig meer […]

Het bericht Veel mbo-scholen begroten al jaren te negatief verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie

Vanaf 15 november kunnen scholen weer nieuwe aanvragen indienen voor extra subsidie voor excellentieprogramma's. In de eerste ronde zijn 12 van de 21 ingediende projecten gehonoreerd. Om excellentieprogramma's in het mbo te stimuleren stelt het excellentienetwerk MBOe aanjaaggelden beschikbaar. In de eerste ronde zijn 21 aanvragen ingediend. De beoordelingscommissie heeft 12 van deze aanvragen gehonoreerd. […]

Het bericht Nieuwe aanvraagronde voor aanjaaggelden excellentie verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

'Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben'

De gemeente is de aangewezen partij om de regie te voeren over het beleid voor kwetsbare jongeren. Dat stelt het kabinet naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de positie van jongeren met een risico op afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd heeft het kabinet een zogenaamd interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) laten uitvoeren naar het […]

Het bericht 'Gemeente moet regie over kwetsbare jongeren hebben' verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder

Plan voor leerrechten verdwijnt achter horizon

Het plan om een systeem van leerrechten in te voeren vindt bij het kabinet geen gunstig onthaal. Minister Van Engelshoven zegt slechts toe het idee te zullen betrekken bij een verkenning naar de toekomstige bekostiging van het mbo. Afgelopen juni presenteerde een brede coalitie van scholen (MBO Raad en NRTO) en werkgevers (VNO/MKB) een plan […]

Het bericht Plan voor leerrechten verdwijnt achter horizon verscheen eerst op MBO-today.

Lees verder