dinsdag 15 oktober 2019

LECSO: Voorstellen Curriculum.nu

Voorstellen Curriculum.nu
Leraren en schoolleiders hebben donderdag 10 oktober hun voorstellen voor het basis- en voortgezet onderwijs aangeboden aan Onderwijsminister Arie Slob. Die voorstellen moeten leiden tot een herzien curriculum, het pakket aan kerndoelen in het onderwijs. Nieuwe leergebieden zijn burgerschap en digitale geletterdheid. De ruim 2,5 miljoen kinderen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen lessen die zijn gebaseerd op dat curriculum. Het huidi
Lees verder

3e LOOK-symposium: een kind, een plan, een taal
Het LOOK, Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie houdt op woensdag 6 november zijn 3e LOOK Symposium in Vergadercentrum Vredenburg Utrecht. Het thema van deze dag is: "Een Kind, Een plan, Een taal". Wat is er nodig om de EKEP werkwijze door te ontwikkelen?Na afloop is er de gelegenheid elkaar nog even te spreken onder het genot van een borrel.Het complete programma is als bijlage toegevoegd.. Datum en tijd: woensdag 6 nove
Lees verder