woensdag 16 oktober 2019

LECSO: Pilot leerlingtevredenheid vso

Pilot leerlingtevredenheid vso
Dit schooljaar start Vensters met een pilot om een vragenlijst voor leerlingtevredenheid te testen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe vragenlijst is gebaseerd op bestaande vragenlijsten. Met de pilot verwachten we te bevestigen dat de vragenlijst betrouwbaar en toepasbaar is voor het vso. Is dit inderdaad de conclusie, dan kunnen pilotscholen de onderzoeksresultaten gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. Aanmelden of v
Lees verder

Scholenconferentie Verrassend Passend: de leraar centraal
Hét jaarlijkse event van het Steunpunt Passend Onderwijs komt er weer aan! Op dinsdag 19 november 2019 verzamelen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, medewerkers van swv-en, IB’ers, zorgcoördinatoren, jeugdzorg, leerplicht en ambtenaren zich bij de Lindenberg in Nijmegen voor de scholenconferentie Verrassend Passend. Dit jaar staat de (identiteit van de) leraar centraal. De leraar als sleutelfiguur in het onderwijsproces.
Lees verder