donderdag 24 oktober 2019

LECSO: Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs

Inspectie doet onderzoek naar burgerschapsonderwijs
De Inspectie van het Onderwijs voert op verzoek van minister Arie Slob (Onderwijs) een thematisch onderzoek uit naar burgerschapsonderwijs. Ze wil onderzoeken hoe scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht en in hoeverre dit strookt met democratische basiswaarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele diversiteit), autonomie en het afwijzen van discriminatie. Onderdeel van het onderzoek is een
Lees verder

De missie van een gedreven wethouder
Marcella Hendrickx is sinds vijf jaar wethouder in Tilburg, met in haar portefeuille onderwijs, jeugd en cultuur. Trefwoorden die haar tekenen zijn samenwerken, ontschotten, samen optrekken van zorg en onderwijs, welzijn van alle kinderen. Het blad Vives interviewde haar. In de bijlage het artikel Tilburgse Kinderen = gelukkige kinderen.
Lees verder